Yleiskaava osittain lainvastainen

253

Helsingin hallinto-oikeus antoi päätöksensä Helsingin yleiskaavasta tehtyihin valituksiin 5.2.2018. Tapulikaupunki-Seuran valitus ei menestynyt.  Hallinto-oikeuden mielestä kaavan esitystapa ei ollut virheellinen eikä oikeus katsonut tarpeelliseksi muuttaa Tapulikaupunkia ja Malmin lentokenttää koskevia yleiskaavamerkintöjä.

Sen sijaan hallinto-oikeus kumosi Helsingin kaupunginvaltuuston yleiskaavapäätöksen lainvastaisena Länsiväylää, Turunväylää, Hämeenlinnanväylää ja Lahdenväylää koskevien kaupunkibulevardi-merkintöjen osalta.
 
Hallinto-oikeus kumosi myös Hämeenlinnanväylän varrelta Keskuspuiston alueelle ja maakuntakaavan virkistysalueelle osoitetut uudet rakentamisalueet maakuntakaavan vastaisena.
 
Helsingin yleiskaavasta oli tehty 50 valitusta. Nyt annetusta päätöksestä voi valittaa vielä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos KHO myöntää valitusluvan.

Lue lisää:

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet/2018/02/helsinginuusiyleiskaavaosittainlainvastainenjavartiosaarenosayleiskaavakokonaanlainvastainen.html

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/helsinginhallinto-oikeus/fi/index/tiedotteet-piilotettu.html