Yleiskaavaehdotus on epäselvä

174

Tapulikaupunki-Seura muistutti kaupunkisuunnittelulautakuntaa, että

  • Helsinki ei voi hyväksyä yleiskaavaa tällaisenaan, sillä yleiskaavakartta ei ole täytä lain vaatimuksia. Kartta on epäselvä. Siitä ei ole helposti luettavissa eri alueiden käyttötarkoitukset ja alueiden rajaukset.
  • Helsingin ei tarvitse varata maata rakentamiseen niin paljon kuin yleiskaavaehdotuksessa on esitetty.
  • Koillisen viheralueiden määrää ei saa vähentää
  • Puistolan aseman seudun asukasmäärää ei voi lisätä 1.000:lla
  • Malmin lentokenttä tulee säilyttää.

Lue lisää  Tapulikaupunki-Seuran yleiskaavamuistutus 2016