Alueen liikenne

Solmukohdat 2015

 

Puotilan ja Vartiokylän alueeseen vaikuttaa läheisten Itäkeskuksen, Vuosaaren ja Myllypuron lisääntyvä väestömäärä ja liikenne. Oheisessa kuvassa on nostettu esiin muutamia keskeisiä alueen liikenteellisiä solmukohtia.