Koti Paikallisvaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Paikallisvaikuttaminen ja yhteisöllisyys

Kiitos Omastadi 2019 -äänestäjille!

Omastadi tulokset itäinen 2019

Lämmin kiitos kaikille Omastadi-äänestäjille!

Puotilan ja Vartsikan alueella Valtin OmaStadi -suunnitelma toteutuu! Puotilan kentän ympäri kulkeva valaistu 750 m pitkä pururata ja kuntoilulaitteet ovat 290 000 € arvoiset ja täten koko itäisen Helsingin arvokkain toteutettava hanke. Futarit, koululaiset, päiväkotilapset ja me kaikki kyläläiset saamme monipuolisemmat liikuntamahdollisuudet kotikentällämme. Lisäksi Vartiokylän yläasteen ympäristö ja ostarin viereinen metsä tulevat siistiytymään, kun pururata rakennetaan.

Tässä kaupungin Omastadi-tulokset 

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/ensimmainen-omastadi-2019-aanestys-oli-menestys

 

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi – innostavaa luettavaa kansalaisyhteiskunnan kasvavasta roolista kaupunginosien kehityksessä

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi: rikastavat yhteisöt ja alueet

Helsingin kultturikeskuksen vuonna 2010 julkaisema Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi -kirja ennakoi kansalaisasukkaiden lisääntyvää painoarvoa yhteiskunnan muutosvoimana ja uutta roolia käyttäjälähtöisessä innovaatiotoiminnassa.

”Alueiden ja kaupunkiseutujen kehittäminen on alkanut yhä enemmän olla useiden toimijoiden yhteispeliä, vuorovaikutusta sekä tiedon rakentamista ja välittämistä. Kaikkea vastuuta ei enää voida sysätä kunnille. Myös asukkaat, taloyhtiöt, yhdistykset ja yrittäjät on saatava erilaisine panoksineen mukaan. Tämä kaikki edellyttää uudenlaisia avoimia pelipöytiä ja rikastavia työtapoja. Myös asenteita ja rooleja on tarkistettava.”

Kirjaan on koottu artikkeleita ja kokemuksia kaupunginosien kehitystyöstä viime vuosilta Helsingistä ja sen lähialueilta. Esiteltävissä malleissa ja tapauksissa korostuu kansalaisyhteiskunnan keskeinen rooli. Mallit käynevät ensiaskeleista kansalaisyhteiskunnan, yrittäjyyden ja julkisen sektorin orastavasta kumppanuudesta, joka muualla Euroopassa on jo johtamassa mittavampaan palveluiden tuottamiseen.

Nämä asiat koskettavat kaikkia kaupunginosien kehittämisestä kiinnostuneita!

Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi on jatkoa vuonna 2005 julkaistulle Neloskierrettä kaupunginosiin -kirjalle. Monet kirjojen ideat ovat kehittyneet Kaupunginosien kehittämisverkosto -hankkeen (2002-2004) jälkeen. Uusia kehittämiseen liittyviä iskusanoja tai teemoja ovat mm. ”alueiden itseuudistuminen”, ”alueverkostot””, ”väylät ja solmut”, ”kehittäjäverkostot”, ”verkostojen hallinta” ja ”sosiaaliset mediat”.

Linkki julkaisuun: Ruohonjuuresta ruohonkärjeksi

Linkki aiempaan julkaisuun: Neloskierrettä kaupunginosiin

Ajankohtaista