Koti Puotila seura

Puotila seura

Puotila-Seuran mielipide katujärjestelyjen yleissuunnitelmasta:

KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄ
YLEISSUUNNITELMAN VAIHTOEHDOT

Itäkeskuksen suuri risteysalue jo nyt pahasti ruuhkautunut ja aamuin illoin sen välityskapasiteetti on jäänyt riittämättömäksi. Vuosaaren sataman valmistuminen lisää väistämättä työmatkaliikennettä jo tänä vuonna. Helsinkiin liitettävän Sipoon osan voimakas rakentaminen lähivuosina lisää liikennettä edelleen vahvasti. Niinpä risteyksen rakentamisella toimivaksi on todella kova kiire. Puotila-Seura puoltaa kaikin voimin risteyshankkeen priorisointia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä.

Maantielain mukaiseksi yleissuunnitelmaksi on kolme vielä viimeistelemätöntä vaihtoehtoa: 1) Meripellon tunneli, 2) Meripellon silta ja 3) yhdistelmävaihtoehto. Puotila-Seura ry pitää ehdottomasti parhaana tunneliratkaisua seuraavista syistä:

1)    Tunnelivaihtoehto ei jaa Itäkeskusta kahtia kuten silta- ja yhdistelmävaihtoehdot tekevät

2)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa sillat ovat kävelykantta korkeammalla ja sitä paitsi ramppi halkaisee Itäväylän päälle suunnitellun kävelykannen. Näitä ongelmia tunnelivaihtoehdossa ei ole

3)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa kelvollinen meluntorjunta on mahdotonta toteuttaa, kun taas tunnelivaihtoehdossa melu on ongelma vasta liikenteen purkautuessa tunnelista Meripellontielle. Meripellontien melun torjumiseksi on syytä rakentaa maisemaan sopivat meluvallit ja –aidat tunnelin suulta aina Vuosaaren sillalle asti.

4)    Tunnelivaihtoehto on kaupunkikuvallisesti ja alueen viihtyisyyden kannalta paras vaihtoehto kun taas sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto ovat korkeudessaan paitsi rumia myös paikoin lähitalojen toisen kerroksen korkeudella kulkiessaan todellisia maisemanpilaajia ja melulähteitä

5)    Tunnelivaihtoehto voidaan toteuttaa useassa eri vaiheessa ja se mahdollistaa liikenteen kohtalaisen sujumisen myös rakennusvaiheessa. Sekä silta- että yhdistelmävaihto ovat tässä suhteessa joustamattomampia

6)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto tekevät asuinkortteleiden lisärakentamisen Meripellontien varrelle mahdottomaksi. Tunnelivaihtoehdossa lisärakentaminen voidaan toteuttaa ja näin saatavalla tonttimaan lisäyksellä kompensoida tunnelivaihtoehdon korkeampia kustannuksia

Puotila-Seuralla on valmius osallistua suunnitteluun kommentoijana ja vaihtoehtojen esittäjänä missä tahansa prosessin vaiheessa.

Pirjo-Liisa Kangasniemi                                                                  Jaakko Ojala

puheenjohtaja                                                             liikennetoimikunta          

Puotila-Seuran lausunto Kaupunkisuunnitteluvirastolle aiheena:

ITÄKESKUS, KOKONAISTARKASTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Puotila-Seura ry pitää Itäkeskuksen maankäytön kokonaistarkastelun lähtökohtia oikeina ja ottaa myönteisen kannan Itäväylän kattamiseen ja Itäväylän päälle tarkastelussa ideoituihin asuin-, toimisto-, hotellitorneihin edellyttäen että ideoiduilla ratkaisuilla ei vaikeuteta ja rajoiteta risteysalueen tulevia järjestelyjä. Edelleen on tärkeää, että uudisrakennusten liikennejärjestelyt laaditaan toimiviksi ja että myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden helppo liikkuminen taataan. Itäkeskuksen suuri risteysalue jo nyt pahasti ruuhkautunut ja aamuin illoin sen välityskapasiteetti on jäänyt riittämättömäksi. Vuosaaren sataman valmistuminen lisää väistämättä työmatkaliikennettä jo tänä vuonna. Helsinkiin liitettävän Sipoon osan voimakas rakentaminen lähivuosina lisää liikennettä edelleen vahvasti. Niinpä risteyksen rakentamisella toimivaksi on todella kova kiire. Puotila-Seura puoltaa kaikin voimin risteyshankkeen priorisointia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä. Keskustelutilaisuudessa 11.3.2008 käsitellyistä risteysjärjestelyjen vaihtoehdoista Puotila-Seura pitää parhaana yhdistelmävaihtoehtoa, jossa Meripellon pitkän sillan vaihtoehtoa täydennetään tunneloimalla Itäväylä risteyksen kohdalla. Näin Itäkeskuksen ohi kulkeva itä/länsiliikenne etenee alueen läpi ilman risteävää liikennettä, liikennevaloja ja kiertoliittymää. Sama on asianlaita, kun risteyksen yli liikutaan sillalla Kehä I:ltä Meripellontielle tai päinvastoin. Yhdistelmävaihtoehto säilyttää lisäksi muut nykyiset reitit pääosin entisinä. Meripellon silta nousee korkealle. Sen melua aiheuttava vaikutus on minimoitava tehokkain melukaitein ja käyttämällä tiepinnoitteena melua vaimentavaa tiepinnoitemateriaalia. Tämän hetken suunnitelmissa on Meripellon siltaan piirretty ylikorkean liikenteen kulkuväylän takia pahannäköinen kyttyrä kohtaan, jossa on Meripellontien, Rusthollarintien ja Kauppakartanonkadun risteys. Pienehköillä reittijärjestelyillä ylikorkeat kuljetukset voidaan ohjata uusille väylille ja näin poistaa kyttyrä pilaamasta sillan profiilia. Suunnittelussa on pidettävä huoli siitä, että raskas liikenne suuntautuu Vuosaaren satamasta ja sen tuntumasta Kehä III:n suuntaan Vuosaaren sillan ja Meripellontien rauhoittaen. Puotila-Seuralla on valmius osallistua suunnitteluun kommentoijana ja vaihtoehtojen esittäjänä missä tahansa prosessin vaiheessa.

Pirjo-Liisa Kangasniemi                                           Jaakko Ojalapuheenjohtaja                                                            liikennetoimikunta         

puheenjohtaja                                                            liikennetoimikunta         

puheenjohtaja                                                            liikennetoimikunta         

Puotila-seuran lausunto liittyen Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteisiin 20.5.2020

Vartiokylänlahti OAS

Puotila-seuran lausunto 20.5.2020 liittyen
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteisiin löytyy tämän linkin takaa

https://drive.google.com/file/d/1_e9zC25py36vk7-zFwIgWIkyYf_RMnND/view?usp=sharing

 

 

Puotila-seuran vuosikokous 1.6.2020 ulkoilmassa

Puotila-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 1.6.2020 kello 18 ulkoilmassa Puotilan kartanon kesäteatterin liepeillä, turvavälejä noudattaen. Seuran jäsenet tervetuloa.

 

Keväisin terveisin

Puotila-seuran hallitus

Puotila-seuran vuosikokous 1.6.2020 ulkoilmassa

Puotila-seuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään ma 1.6.2020 kello 18 ulkoilmassa Puotilan kartanon kesäteatterin liepeillä, turvavälejä noudattaen. Seuran jäsenet tervetuloa.

 

Keväisin terveisin

Puotila-seuran hallitus

Puotila-seuran tietosuojaseloste

Puotila-seura ry:n tietosuojaseloste

24.5.2018
Rekisterinpitäjä

Puotila-seura ry / Y-tunnus 1499936-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Sorsa, 040 820 2940, mikko.sorsa@puotila.fi / info@puotila.fi

Rekisterin nimi

Puotila-seura ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään jäsenyyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä uutiskirjeiden lähetykseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: •    etu- ja sukunimi •    sähköpostiosoite •    postiosoite •    puhelinnumero •    suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot •    käyttäjätunnus •    laskutustiedot • palstanumero, palstan hallintaan liittyvät tiedot, palstajonon hallintaan liittyvät tiedot • jäsenen ilmoittamat toiveet yhdistyksessä toimimiseksi (kuten onko käytettävissä auttamaan tapahtumien järjestämisessä).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat jäseneltä itseltään kerättävät tiedot, jotka kerätään liittymisen yhteydessä. Lisäksi uutiskirjeiden lähetykseen liittyviä yhteystietoja kerätään markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, kuten tapahtumissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään pääsääntöisesti teknisenä tallenteena ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tiedot suojataan palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti teknisesti hyväksytyin keinoin. Hetkelliset manuaaliset aineistot pidetään tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy evätty.

Rekisterin tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi jäsenrekisterin tiedot arkistoidaan.

Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus-, poisto ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalla yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä uutiskirjeiden osalta ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pyrimme kehittämään tietojen suojausta jatkuvasti ja pidätämmekin siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksia voi tulla myös lainsäädännön muuttumiseen liittyen.

Alueen liikenne

Solmukohdat 2015

 

Puotilan ja Vartiokylän alueeseen vaikuttaa läheisten Itäkeskuksen, Vuosaaren ja Myllypuron lisääntyvä väestömäärä ja liikenne. Oheisessa kuvassa on nostettu esiin muutamia keskeisiä alueen liikenteellisiä solmukohtia.
 

Puotilan ostari

Itiksen kaavamessut kuva 1

Puotilan ostoskeskus on rakennettu 1950 ja 1960-lukujen vaihteessa. Se muodostuu viiden rakennuksen ryhmästä, joka rajoittuu Klaavuntien ja Rusthollarintien kulmaan. 

Helsingin kaupunki omistaa ostoskeskuksen tontin, jonka vuokra-aika päättyi 31.12.2020. Ostoskeskuksessa on yhteensä toimitilaa 1940 m2.

Puotilan ostarista asemakaava-arkkitehti Mikko Näveri totesi Uutta Itä-Helsinkiä -infossa 16.11.2020: ”Asemakaava on tullut voimaan ja parhaillaan yksityinen taho edistää suunnittelua. Ilmeisesti vuoden 2021 aikana jotain tapahtuu – eli todennäköisesti purkuhanke etenee.

Syksyllä 2021 on uuden ostarin rakennuslupa käsittelyssä. Rakennuttaja Kojamo tiedottanee projektin etenemisestä, kun rakennuslupa on vahvistettu. Arkkitehtitoimisto näyttää julkaisseen sivuillaan joitakin hahmotelmia https://www.arkkitehditsivula.fi/projekti-2-puotila

Kehittäjätiimi

Aluefoorumin otsikkokuva

 

Mikä on Puotilan alueen kehittäjätiimi?
 
Kun Puotilan ensimmäisen aluefoorumi järjestettiin marraskuussa 2017, kerättiin alueen kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten yhteystietoja.
 
Näin syntyi yli kahdenkymmenen kiinnostuneen ihmisen joukko, joka koostuu monenlaisista osallistujista, jotka haluavat vaikuttaa alueen kehittämiseen. Mukana tiimissä on mm. ammattilaisia ja maallikoita. Tarkoitus on yhdessä keskustellen, ideoiden ja suunnitellen valmistella ja käsitellä kulloinkin ajankohtaisia asioita, sekä pitää keskusteluyhteyttä päättäviin tahoihin.
 
Vuonna 2018 kehittäjätiimin toiminnassa painottuu Puotilan ostoskeskuksen alueen tulevaisuus.
 

Puotila-seuran hallitus 05/2021-05/2022

Elina Lehmusvuo, puheenjohtaja
Puheenjohtaja[at]puotila.fi
puh 045 848 6340

Mikko Sorsa, varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja[at]puotila.fi
mikko.sorsa[at]puotila.fi
puh 040 820 2940
Juorumäen viljelypalstat, Tiedotus

Jäsenrekisteri

Henna Attila, sihteeri
puh 0400 245 755
Sihteeri[at]puotila.fi

Birgitta Bagger (omakotisäätiön edustaja)
birgitta.bagger[at]puotila.fi

Mia Kavasto
mia.kavasto[at]puotila.fi

Milla Elola (rahastonhoitaja)
milla.elola[at]puotila.fi

Orvokki Palillo
orvokki.palillo[at]puotila.fi

Paula Tuurnala

paula.tuurnala[at]puotila.fi

Anne Visa
anne.visa[at]puotila.fi

Marika Lahti (varajäsen)
marika.lahti[at]puotila.fi

Matti Laine (varajäsen)
matti.laine[at]puotila.fi

Karo Lauronen (varajäsen)
karo.lauronen[at]puotila.fi

Marianne Ruusunen (varajäsen)
marianne.ruusunen[at]puotila.fi


Pankkiyhteys: Nordea FI56 1306 3000 0071 72

Jäsenmaksut toimintavuonna 2021-2021:

Henkilöjäsen 12,00€ / Yhteisöjäsen 22,00€

Kotisivut:
http://www.puotila.fi
http://www.vartiokyla.fi
https://www.facebook.com/PuotilaSeuraRy


Vuonna 2011 Puotila–Seura ry on toiminut yli 50 vuotta, jonka kunniaksi seura on julkaissut toiminta-alueen kehittymistä ja seuran toimintaa käsittelevän juhlakirjan. Kirjan suojelijana toimii Arvi Lind.

Vuonna 2021 Puotila-seura viettää 60-vuotisjuhlavuotta.

Puotila inventointi

thumb Puotila1 379

Maila Meriniemen Helsingin kaupunginmuseolle tuottama Puotilan inventointi on valmistunut kesällä 2014.

Inventointi selvittää Puotilan rakennuskantaan, ympäristöön ja asukaskulttuuriin liittyviä tyypillisiä piirteitä ja kartoittaa niissä tapahtuneita muutoksia. Maankäytön ja kaavoituksen historian lisäksi selvitys pureutuu ajalle tyypilliseen asuntotuotantoon ja siihen liittyviin ilmiöihin. Selvitystä varten on kerätty myös muistitietoa.

Luettavissa osoitteesta http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/hki/Museo/fi/Kulttuuriymp_rist_/Inventoinnit

Palkitut palstat

Palkitut auringonkukat 2018
Juorumäen viljelypalstat

Juorumäen palsta-alueesta voit lukea tietoja tästä linkistä

Kauneimmat palstat palkittiin

Puotila-seura haluaa kiittää kaikkia palstaviljelijöitä kuluneesta viljelykaudesta. Koska toimimme kaikki vapaaehtoisina yhteiseksi hyväksi, toivomme mielellämme lisää innokkaita ja aktiivisia talkoolaisia joukkoomme.

Puotila-seura palkitsee joka vuosi kunniakirjalla kauneimpia palstoja. Tänäkin vuonna 300 palstan joukkoon mahtui sekä upeasti hoidettuja, että huonosti hoidettuja palstoja. Jos palsta on huonolla hoidolla, todennäköisesti ensi vuonna palstalla on jo uusi viljelijä.

Perinteiseen tapaan palstatiimi valitsi kolme kauneinta palstaa. Niissä korostui mm. palstan elinvoimaisuus, vankka taito, näkemys, kokeilunhalu sekä ahkeruus. 

Vuonna 2019 ”Puotilan kaunein palsta”-kunniakirjat luovutettiin seuraaville taitaville ja ahkerille viljelijöille:
○ 1819 Heta Tarkkala ja Otso Linnalaakso
○ 1018 Raili Hakkarainen
○ 1421a Ilona Silenti
○ 1421b Jutta Johansson
Onnittelut kaikille valituille! 

 

Ajankohtaista