Lausunnot

Puotila-Seuran mielipide katujärjestelyjen yleissuunnitelmasta Muokkaa
KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄ
YLEISSUUNNITELMAN VAIHTOEHDOT

Itäkeskuksen suuri risteysalue jo nyt pahasti ruuhkautunut ja aamuin illoin sen välityskapasiteetti on jäänyt riittämättömäksi. Vuosaaren sataman valmistuminen lisää väistämättä työmatkaliikennettä jo tänä vuonna. Helsinkiin liitettävän Sipoon osan voimakas rakentaminen lähivuosina lisää liikennettä edelleen vahvasti. Niinpä risteyksen rakentamisella toimivaksi on todella kova kiire. Puotila-Seura puoltaa kaikin voimin risteyshankkeen priorisointia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä.

Maantielain mukaiseksi yleissuunnitelmaksi on kolme vielä viimeistelemätöntä vaihtoehtoa: 1) Meripellon tunneli, 2) Meripellon silta ja 3) yhdistelmävaihtoehto. Puotila-Seura ry pitää ehdottomasti parhaana tunneliratkaisua seuraavista syistä:

1)    Tunnelivaihtoehto ei jaa Itäkeskusta kahtia kuten silta- ja yhdistelmävaihtoehdot tekevät

2)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa sillat ovat kävelykantta korkeammalla ja sitä paitsi ramppi halkaisee Itäväylän päälle suunnitellun kävelykannen. Näitä ongelmia tunnelivaihtoehdossa ei ole

3)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa kelvollinen meluntorjunta on mahdotonta toteuttaa, kun taas tunnelivaihtoehdossa melu on ongelma vasta liikenteen purkautuessa tunnelista Meripellontielle. Meripellontien melun torjumiseksi on syytä rakentaa maisemaan sopivat meluvallit ja –aidat tunnelin suulta aina Vuosaaren sillalle asti.

4)    Tunnelivaihtoehto on kaupunkikuvallisesti ja alueen viihtyisyyden kannalta paras vaihtoehto kun taas sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto ovat korkeudessaan paitsi rumia myös paikoin lähitalojen toisen kerroksen korkeudella kulkiessaan todellisia maisemanpilaajia ja melulähteitä

5)    Tunnelivaihtoehto voidaan toteuttaa useassa eri vaiheessa ja se mahdollistaa liikenteen kohtalaisen sujumisen myös rakennusvaiheessa. Sekä silta- että yhdistelmävaihto ovat tässä suhteessa joustamattomampia

6)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto tekevät asuinkortteleiden lisärakentamisen Meripellontien varrelle mahdottomaksi. Tunnelivaihtoehdossa lisärakentaminen voidaan toteuttaa ja näin saatavalla tonttimaan lisäyksellä kompensoida tunnelivaihtoehdon korkeampia kustannuksia

Puotila-Seuralla on valmius osallistua suunnitteluun kommentoijana ja vaihtoehtojen esittäjänä missä tahansa prosessin vaiheessa.

Pirjo-Liisa Kangasniemi                                                                  Jaakko Ojala

puheenjohtaja                                                             liikennetoimikunta         

Puotila-Seuran mielipide katujärjestelyjen yleissuunnitelmasta Muokkaa
KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄ
YLEISSUUNNITELMAN VAIHTOEHDOT

Itäkeskuksen suuri risteysalue jo nyt pahasti ruuhkautunut ja aamuin illoin sen välityskapasiteetti on jäänyt riittämättömäksi. Vuosaaren sataman valmistuminen lisää väistämättä työmatkaliikennettä jo tänä vuonna. Helsinkiin liitettävän Sipoon osan voimakas rakentaminen lähivuosina lisää liikennettä edelleen vahvasti. Niinpä risteyksen rakentamisella toimivaksi on todella kova kiire. Puotila-Seura puoltaa kaikin voimin risteyshankkeen priorisointia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä.

Maantielain mukaiseksi yleissuunnitelmaksi on kolme vielä viimeistelemätöntä vaihtoehtoa: 1) Meripellon tunneli, 2) Meripellon silta ja 3) yhdistelmävaihtoehto. Puotila-Seura ry pitää ehdottomasti parhaana tunneliratkaisua seuraavista syistä:

1)    Tunnelivaihtoehto ei jaa Itäkeskusta kahtia kuten silta- ja yhdistelmävaihtoehdot tekevät

2)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa sillat ovat kävelykantta korkeammalla ja sitä paitsi ramppi halkaisee Itäväylän päälle suunnitellun kävelykannen. Näitä ongelmia tunnelivaihtoehdossa ei ole

3)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa kelvollinen meluntorjunta on mahdotonta toteuttaa, kun taas tunnelivaihtoehdossa melu on ongelma vasta liikenteen purkautuessa tunnelista Meripellontielle. Meripellontien melun torjumiseksi on syytä rakentaa maisemaan sopivat meluvallit ja –aidat tunnelin suulta aina Vuosaaren sillalle asti.

4)    Tunnelivaihtoehto on kaupunkikuvallisesti ja alueen viihtyisyyden kannalta paras vaihtoehto kun taas sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto ovat korkeudessaan paitsi rumia myös paikoin lähitalojen toisen kerroksen korkeudella kulkiessaan todellisia maisemanpilaajia ja melulähteitä

5)    Tunnelivaihtoehto voidaan toteuttaa useassa eri vaiheessa ja se mahdollistaa liikenteen kohtalaisen sujumisen myös rakennusvaiheessa. Sekä silta- että yhdistelmävaihto ovat tässä suhteessa joustamattomampia

6)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto tekevät asuinkortteleiden lisärakentamisen Meripellontien varrelle mahdottomaksi. Tunnelivaihtoehdossa lisärakentaminen voidaan toteuttaa ja näin saatavalla tonttimaan lisäyksellä kompensoida tunnelivaihtoehdon korkeampia kustannuksia

Puotila-Seuralla on valmius osallistua suunnitteluun kommentoijana ja vaihtoehtojen esittäjänä missä tahansa prosessin vaiheessa.

Pirjo-Liisa Kangasniemi                                                                  Jaakko Ojala

puheenjohtaja                                                             liikennetoimikunta         

Puotila-Seuran mielipide katujärjestelyjen yleissuunnitelmasta Muokkaa
KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄ
YLEISSUUNNITELMAN VAIHTOEHDOT

Itäkeskuksen suuri risteysalue jo nyt pahasti ruuhkautunut ja aamuin illoin sen välityskapasiteetti on jäänyt riittämättömäksi. Vuosaaren sataman valmistuminen lisää väistämättä työmatkaliikennettä jo tänä vuonna. Helsinkiin liitettävän Sipoon osan voimakas rakentaminen lähivuosina lisää liikennettä edelleen vahvasti. Niinpä risteyksen rakentamisella toimivaksi on todella kova kiire. Puotila-Seura puoltaa kaikin voimin risteyshankkeen priorisointia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä.

Maantielain mukaiseksi yleissuunnitelmaksi on kolme vielä viimeistelemätöntä vaihtoehtoa: 1) Meripellon tunneli, 2) Meripellon silta ja 3) yhdistelmävaihtoehto. Puotila-Seura ry pitää ehdottomasti parhaana tunneliratkaisua seuraavista syistä:

1)    Tunnelivaihtoehto ei jaa Itäkeskusta kahtia kuten silta- ja yhdistelmävaihtoehdot tekevät

2)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa sillat ovat kävelykantta korkeammalla ja sitä paitsi ramppi halkaisee Itäväylän päälle suunnitellun kävelykannen. Näitä ongelmia tunnelivaihtoehdossa ei ole

3)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa kelvollinen meluntorjunta on mahdotonta toteuttaa, kun taas tunnelivaihtoehdossa melu on ongelma vasta liikenteen purkautuessa tunnelista Meripellontielle. Meripellontien melun torjumiseksi on syytä rakentaa maisemaan sopivat meluvallit ja –aidat tunnelin suulta aina Vuosaaren sillalle asti.

4)    Tunnelivaihtoehto on kaupunkikuvallisesti ja alueen viihtyisyyden kannalta paras vaihtoehto kun taas sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto ovat korkeudessaan paitsi rumia myös paikoin lähitalojen toisen kerroksen korkeudella kulkiessaan todellisia maisemanpilaajia ja melulähteitä

5)    Tunnelivaihtoehto voidaan toteuttaa useassa eri vaiheessa ja se mahdollistaa liikenteen kohtalaisen sujumisen myös rakennusvaiheessa. Sekä silta- että yhdistelmävaihto ovat tässä suhteessa joustamattomampia

6)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto tekevät asuinkortteleiden lisärakentamisen Meripellontien varrelle mahdottomaksi. Tunnelivaihtoehdossa lisärakentaminen voidaan toteuttaa ja näin saatavalla tonttimaan lisäyksellä kompensoida tunnelivaihtoehdon korkeampia kustannuksia

Puotila-Seuralla on valmius osallistua suunnitteluun kommentoijana ja vaihtoehtojen esittäjänä missä tahansa prosessin vaiheessa.

Pirjo-Liisa Kangasniemi                                                                  Jaakko Ojala

puheenjohtaja                                                             liikennetoimikunta         

Puotila-Seuran lausunto Kaupunkisuunnitteluvirastolle aiheena:ITÄKESKUS, KOKONAISTARKASTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Puotila-Seura ry pitää Itäkeskuksen maankäytön kokonaistarkastelun lähtökohtia oikeina ja ottaa myönteisen kannan Itäväylän kattamiseen ja Itäväylän päälle tarkastelussa ideoituihin asuin-, toimisto-, hotellitorneihin edellyttäen että ideoiduilla ratkaisuilla ei vaikeuteta ja rajoiteta risteysalueen tulevia järjestelyjä. Edelleen on tärkeää, että uudisrakennusten liikennejärjestelyt laaditaan toimiviksi ja että myös jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden helppo liikkuminen taataan.

Itäkeskuksen suuri risteysalue jo nyt pahasti ruuhkautunut ja aamuin illoin sen välityskapasiteetti on jäänyt riittämättömäksi. Vuosaaren sataman valmistuminen lisää väistämättä työmatkaliikennettä jo tänä vuonna. Helsinkiin liitettävän Sipoon osan voimakas rakentaminen lähivuosina lisää liikennettä edelleen vahvasti. Niinpä risteyksen rakentamisella toimivaksi on todella kova kiire. Puotila-Seura puoltaa kaikin voimin risteyshankkeen priorisointia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä.

Keskustelutilaisuudessa 11.3.2008 käsitellyistä risteysjärjestelyjen vaihtoehdoista Puotila-Seura pitää parhaana yhdistelmävaihtoehtoa, jossa Meripellon pitkän sillan vaihtoehtoa täydennetään tunneloimalla Itäväylä risteyksen kohdalla. Näin Itäkeskuksen ohi kulkeva itä/länsiliikenne etenee alueen läpi ilman risteävää liikennettä, liikennevaloja ja kiertoliittymää. Sama on asianlaita, kun risteyksen yli liikutaan sillalla Kehä I:ltä Meripellontielle tai päinvastoin. Yhdistelmävaihtoehto säilyttää lisäksi muut nykyiset reitit pääosin entisinä.

Meripellon silta nousee korkealle. Sen melua aiheuttava vaikutus on minimoitava tehokkain melukaitein ja käyttämällä tiepinnoitteena melua vaimentavaa tiepinnoitemateriaalia.

Tämän hetken suunnitelmissa on Meripellon siltaan piirretty ylikorkean liikenteen kulkuväylän takia pahannäköinen kyttyrä kohtaan, jossa on Meripellontien, Rusthollarintien ja Kauppakartanonkadun risteys. Pienehköillä reittijärjestelyillä ylikorkeat kuljetukset voidaan ohjata uusille väylille ja näin poistaa kyttyrä pilaamasta sillan profiilia.

Suunnittelussa on pidettävä huoli siitä, että raskas liikenne suuntautuu Vuosaaren satamasta ja sen tuntumasta Kehä III:n suuntaan Vuosaaren sillan ja Meripellontien rauhoittaen.

Puotila-Seuralla on valmius osallistua suunnitteluun kommentoijana ja vaihtoehtojen esittäjänä missä tahansa prosessin vaiheessa.

Pirjo-Liisa Kangasniemi                                           Jaakko Ojala

puheenjohtaja                                                             liikennetoimikunta   

  

Puotila-Seuran mielipide katujärjestelyjen yleissuunnitelmasta :

KEHÄ I:N JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄ
YLEISSUUNNITELMAN VAIHTOEHDOT

Itäkeskuksen suuri risteysalue jo nyt pahasti ruuhkautunut ja aamuin illoin sen välityskapasiteetti on jäänyt riittämättömäksi. Vuosaaren sataman valmistuminen lisää väistämättä työmatkaliikennettä jo tänä vuonna. Helsinkiin liitettävän Sipoon osan voimakas rakentaminen lähivuosina lisää liikennettä edelleen vahvasti. Niinpä risteyksen rakentamisella toimivaksi on todella kova kiire. Puotila-Seura puoltaa kaikin voimin risteyshankkeen priorisointia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä.

Maantielain mukaiseksi yleissuunnitelmaksi on kolme vielä viimeistelemätöntä vaihtoehtoa: 1) Meripellon tunneli, 2) Meripellon silta ja 3) yhdistelmävaihtoehto. Puotila-Seura ry pitää ehdottomasti parhaana tunneliratkaisua seuraavista syistä:

1)    Tunnelivaihtoehto ei jaa Itäkeskusta kahtia kuten silta- ja yhdistelmävaihtoehdot tekevät

2)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa sillat ovat kävelykantta korkeammalla ja sitä paitsi ramppi halkaisee Itäväylän päälle suunnitellun kävelykannen. Näitä ongelmia tunnelivaihtoehdossa ei ole

3)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehdossa kelvollinen meluntorjunta on mahdotonta toteuttaa, kun taas tunnelivaihtoehdossa melu on ongelma vasta liikenteen purkautuessa tunnelista Meripellontielle. Meripellontien melun torjumiseksi on syytä rakentaa maisemaan sopivat meluvallit ja –aidat tunnelin suulta aina Vuosaaren sillalle asti.

4)    Tunnelivaihtoehto on kaupunkikuvallisesti ja alueen viihtyisyyden kannalta paras vaihtoehto kun taas sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto ovat korkeudessaan paitsi rumia myös paikoin lähitalojen toisen kerroksen korkeudella kulkiessaan todellisia maisemanpilaajia ja melulähteitä

5)    Tunnelivaihtoehto voidaan toteuttaa useassa eri vaiheessa ja se mahdollistaa liikenteen kohtalaisen sujumisen myös rakennusvaiheessa. Sekä silta- että yhdistelmävaihto ovat tässä suhteessa joustamattomampia

6)    Sekä silta- että yhdistelmävaihtoehto tekevät asuinkortteleiden lisärakentamisen Meripellontien varrelle mahdottomaksi. Tunnelivaihtoehdossa lisärakentaminen voidaan toteuttaa ja näin saatavalla tonttimaan lisäyksellä kompensoida tunnelivaihtoehdon korkeampia kustannuksia

Puotila-Seuralla on valmius osallistua suunnitteluun kommentoijana ja vaihtoehtojen esittäjänä missä tahansa prosessin vaiheessa.

Pirjo-Liisa Kangasniemi                                            Jaakko Ojala

puheenjohtaja                                                             liikennetoimikunta              

    

    

Puotila-seuran lausunto 13.3.2023 Puotilanrannan asemakaavamuutokseen liittyen

KEINOTEKOINEN SAARI

Keinotekoisen saaren idea vaikuttaa mielenkiintoiselta, mutta: Keinotekoisen saaren rakentamisessa toivomme vedenalaisen meriluontoalueen erityistä huomioon ottamista sekä merivirtausten tarkempaa tutkimista. Onko mahdollisia vaikutuksia Vartiokylänlahdelle ja millaiset vaikutukset olisivat? Täyttömaa tulee vaatimaan todella paljon louhetta ja louhekuormaus on kallista. Kuinka tässä hoituisikaan vaiheistus, joka käytännössä tarkoittaa satoja jopa yli tuhannen meneviä kuormia. Tätä rakentamista on vaikea perustella ympäristöhäiriönäkökulmasta.

KERROSALAN TOTEUTTAMINEN PUOTILANRANTAAN

Näemme asian arkkitehtonisesti sekä luontoarvot huomioon ottaen, että porrastetusti merelle madaltuva kerrosrakentaminen olisi suotavaa Puotilanrantaan. Kerrostalojen välistä näkymäakselit merelle tulee säilyttää, kuten esim. valoisuus.

Meripellontien katuympäristöä tulisi madaltaa ja jättää näkymiä meren suuntaan. Myös olemassa olevat asuinrakennukset Meripellontien varressa tulee huomioida. Rakennusten korkeudeksi on suunnitteilla jopa 12 krs. Vuosaaren sillan tuntumassa, joka on yksiselitteisesti aivan liikaa.

Puotila-seuran ja alueen asukkaiden mielipide on se, että Puotilanrantaan rakentuisi enemmän 4 krs. taloja ja mahdollisimman vähän 8 krs. taloja. On tärkeää, että merellisyys välittyy vanhaankin Puotilaan, eikä jää yksin vain uusien asukkaiden etuoikeudeksi.

Mentäessä kohti lopullista suunnitelmaa, toivomme, että alueesta esitettävät havainnekuvat ovat realistisempia. Kaupunkimallikuvista ei saa selvää. Resoluutio ei riitä ja liian monta liian pientä kuvaa samalla sivulla.

Yleisvaikutelma alueesta on liian tiivis ja massiivinen alueen sijaintiin ja ympäristöön nähden.

Alueelle voisi tulla tiiviin kerrostalovoittoisuuden rinnalle kaupunkipientaloja, terassitaloja ja pienkerrostaloja

Korkea rakentaminen ei aidosti istu tälle alueelle: hallitsevat paikalliset elementit tässä maisematilassa ovat Vuosaarta reunustavat metsät, Marjaniemen kumpuavat pientaloalueet ja Puotilan kartanon peltojen, lehtipuumetsien ja kaislikkojen alueet, Vuosaaren vanhojen kerrostalojen lisäksi toki Vuosaaren silta.

Pysäköintitalot pitää sommitella todella hyvin maisemaan. Nykyisessä suunnitelmassa varsinkin Vanhantorpankadun laitos on maisemallisesti tärkeässä risteyksessä sekä alueen sisäänajon kohdalla. Jotta siitä tulisi mahdollisimman toimiva, niin siinäkin on oltava hyvin tarkkana. Kattomuodoksi suosittelemme satulakattoa, vaikka loivaakin sellaista, läpi koko suunnittelualueen. Se toisi alueelle huomattavasti enemmän omaa identiteettiä. Tasakattoa uudisrakentamisessa riittää.

SATAMATOIMINTA PUOTILASSA

Kelluvat asunnot eivät sovellu näihin sääolosuhteisiin. Onko näille todella kysyntää ja onko se järkevä muoto asumiselle? Sen sijaan kelluva venekerho on sinänsä hauska oivallus, mikäli sen toteuttamiselle on taloudellisia realiteetteja. Helsingissä on pulaa venepaikoista, joten venepaikkojen supistamista tulisi tehdä maltillisesti.

Veneilijöiden ja venekerhon osallistaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta pienvenesatama säilyy elinvoimaisena.

Veneiden säilytyspaikat ovat keskiössä, nyt veneiden säilytyspaikat on siirretty meren päälle.

Puotilanrannan toivotaan säilyttävän luontoarvot monipuolisena merellisenä rantapuistona, retkikohteena ja porttina merelle, jonne toivotaan myös sujuvat kevyenliikenteen väyläyhteydet.

Ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa ja nyt Puotilassa joka 5. asukas on yli 65-vuotias. Palveluasumisen merkitys on tärkeää ottaa huomioon Puotilanrannan suunnittelussa. Päiväkoti alueelle onkin suunnitteilla.

Lopuksi hyvänä asiana mainittakoon, että Meripellontien pohjoispuolelle ei ole suunnitteilla uusia taloja.

Puotila-seuran lausunto liittyen Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteisiin 20.5.2020

Vartiokylänlahti OAS

Puotila-seuran lausunto 20.5.2020 liittyen
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteisiin löytyy tämän linkin takaa

https://drive.google.com/file/d/1_e9zC25py36vk7-zFwIgWIkyYf_RMnND/view?usp=sharing

 

 

Ajankohtaista