Asukastalojen ja asuinalueiden kehitysprosesseja

Ruohonkarjet selvitys 2002

Ruohonkärjet julkaisi netissä vuonna 2002 valmistuneen Kaarina Saavolan selvityksen Asukastalot ja yhteiskerhotilat 2002 – Asukastalojen ja asuinalueiden kehitysprosesseja.

Tutkimuksessa on tarkasteltu asukastalojen aikaansaamia alueellisia kehitysprosesseja, joihin asukastalojen pisimmillään kymmenen vuoden yhtäjaksoinen toiminta antoi tarvittavan aikaperspektiivin. Alueelliset prosessit ovat ennen muuta oppimisprosesseja. Ne ovat luonnostaan hitaita, johtuen osapuolten moni…lukuisuudesta ja ”systeemin” monimutkaisuudesta. Selvityksen pohjana ovat alueellisten kehitysprosessien analyysit, joiden perusteella on luotu toiminnan kehittymisen teoreettinen malli. Kuva on Malminkartanon Kumppanuustalo Horisontista, joka perustettiin vuonna 1994 pahimman laman aikana työttömien omaehtoisen toiminnan keskukseksi.

http://kaupunginosat.net/ruohonkarjet/kake-uutiset-mainmenu-65/269-tutkimus-asukastalojen-vaikutuksista-asuinalueiden-kehitysprosesseihin

 

Ajankohtaista