Puotila-seuran kommentti 12.11.2021: Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet

 • Pääväylien ajoneuvoliikenteen riittävän välityskyvyn ja liikekiinteistöihin suuntautuvan liikenteen sujuvuuden turvaaminen
  • Lainvoimaisessa yleiskaavassa on eritasoliittymä Itäväylän ja Kehä 1:n risteyksessä. Tosin muutkin tarkastelut ovat yleiskaavan mukaan mahdollisia, mutta risteyksen liikenteen palvelutasosta ei voi silloin oleellisesti tinkiä. 
  • Itähelsinkiläisten tavoitteena on turvata hyvät julkiset ja henkilöautoyhteydet alueellaan, palveluihinsa ja työpaikkoihinsa myös jatkossa.
  • Suunnitelmaluonnoksessa pääväylien riittävä palvelutaso on tulkittu niin, että pääväylillä ei ole esimerkiksi mitään nopeustavoitteita eikä liikennemäärien kehitysennusteita tai lisääntyvää ruuhkautumista ole kuvattu. Itäkeskuksen pääväylien liikennemäärät ovat jatkuvasti pandemian aikaa lukuun ottamatta kasvaneet voimakkaasti, joten kaavoituksella ei saa estää tai vaikeuttaa tulevaisuudessa kasvavien liikenneongelmien ratkaisemista.
 • Bulevardisoinnin sopivuus Itäkeskuksen keskuskorttelin suunnitteluun: Liikenneväylien kaventamisen seurauksena liikenne ruuhkautuisi pysyvästi laajalla alueella Itä-Helsingissä
 • Suunnitelmaluonnoksessa Itäväylää ja Kehä 1 koskevat ratkaisut estävät Itäväylän ja Kehä 1:n risteyksen vaikean liikenneongelman ratkaisemisen myös pitkällä aikavälillä. Keskuskorttelin suunnitelmaluonnoksen mukaiset ratkaisut estäisivät esimerkiksi risteysongelman ratkaisemiseksi valtion ja kaupungin yhteistyössä laatimien yleissuunnitelmavaihtoehtojen toteuttamisen. Esimerkiksi tätä ns. kaukalovaihtoehtoa on mahdollista edelleen kehittää.
 • Jos Itiksen kohdalla koko Itäväylä menisi alhaalla kaukalossa ja katseilta piilossa, asumisen voisi tuoda siihen liki ja sillat voisi toteuttaa ilman nousuja. Melusuojaus hoituisi samalla ja ajoratoja voisi ehkä kätkeä lisää jopa pienellä lipalla.
 • Voisiko Kehä I:ltä tuoda yhteyden maan alla suoraan pysäköintihalliin Itiksen kauppakeskukseen? Pysäköintiähän on siellä Stockmannin alakerrassa, mikä on aivan Kehä I:n ja Turunlinnantien risteyksen tuntumassa. Se keventäisi liikennettä melkoisesti Itäväylän ja Itäkadun välisissä risteyksissä.
 • Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen on tarpeellista ja siihen on suunnittelussa kiinnitetty paljon huomiota
  • Suunnitelmassa on paljon kävelysiltoja Itäväylän yli, mikä on hyvä.
  • Erityisen hyvä on yhteys, joka menee päiväkodilta Meripellontien yli Itäkeskukseen.
  • Tarve olisi myös Itiksen ja Prisman välille eritasossa olevalle kevyen liikenteen yhteydelle.
 • Puotilan Metrokadun varteen on ideoitu uutta asumista kapeana nauhana
  • Väli on aika hankala rakentamiselle.
  • Voisiko aluetta miettiä sen sijaan urheilukentän toimintojen laajennusalueena? Urheilukenttä on myös verrattain suosittu ja sinne tulee pelaajia kaukaa, joten pintapysäköinnille ja lyhytaikaiselle pysäköinnille / saattoliikenteelle on hyvä varata tilaa.
  • Puotilan ala-asteelle on niin ikään hyvä varata tilaa saattoliikenteelle Itäväylän suunnasta tultaessa.
 • Vanhanlinnantien varressa pihat aukeavat kadulle päin, mutta ne ovat kannen päällä.

Tuleeko kävely-ympäristöstä yksitoikkoinen ja muurimainen?

Omastadi-äänestys käynnissä 28.10.2021 asti

Omastadi-äänestys on käynnissä 28.10. asti.
Kaikki 12 – 100 -vuotiaat voivat äänestää! 🙂
Tässä Puotilan ja Vartsikan alueen ehdotuksia.
Katso tarkemmin https://omastadi.hel.fi/processes/osbu-2020/f/185


*JUORUMÄELLE, SEN PALSTA-ALUEELLE, KAPPELIN YMPÄRISTÖÖN SEKÄ PUOTILAN KARTANON PUISTOON VALAISTUS – LISÄÄ AIKAA ULKOILULLE KAIKKINA VUODENAIKOINA
Asennetaan Juorumäelle, palsta-alueen läpi Puotilan Kartanon takaa, Kartanon puistoon sekä Kappelin edustalle laadukas valaistus. Uusi valaistus huomioi alueella liikkuvat ihmiset, eläimet sekä luontoarvot


*IDÄN OLOHUONEET KAIKILLE NUORILLE – PUOTILAN ALA-ASTE, VARTIOKYLÄN ALA-ASTE JA PUISTOPOLUN PERUSKOULU
Idän Olkkarit ovat olemisen, harrastamisen ja tekemisen paikkoja koulujen tiloissa, joissa järjestetään koululaisille ja nuorille toimintaa viihtyisässä ja turvallisessa paikassa aikuisten läsnä ollessa.


*LEIKKIPAIKKA RISKUPUISTON UUDISTAMINEN ALUEEN ASUKKAIDEN KOHTAAMISPAIKAKSI
Kehitetään Riskupuistosta kohtaamispaikka. Lisätään kiipeilytelineitä sekä erilaisia ”temppuaktiviteetteja”. Kunnostetaan leikkipaikan viereinen kenttä myös aikuisten ja isompien nuorten urheilupaikaksi.


*PIENI VIIDAKKOMETSÄ PUOTILAAN
Pieni viidakkometsä soveltuu eri ikäisille lapsille ja lapsiperheille. Metsässä on kiipeilyseiniä ja -puita, kiipeily- ja riipuntarenkaita, liaaneja, vaijerikeinu sekä erilaisia tasapainoilukiviä ja -seinämiä.


*ITIS KONDIKSEEN
Uudistetaan päiväkoti Herukan piha sekä lähialue uusilla aidoilla ja hankitaan pihalle uusia leikkivälineitä, kuten keinuja, kiipeilytelineitä sekä hiekkalaatikoita. Tuodaan pihalle soveltuvia istutuksia.


*LUODAAN VAPAA-AIKAVYÖHYKE ITÄKESKUKSEN LÄHEISYYTEEN
Rakennetaan pieni ulkokuntosali Itäkeskukseen kolmion muotoiselle vihralueelle Turunlinnanpolun ja Turunlinnantien väliin.


*UIMAPAIKKA VARTIOKYLÄN LAHDELLE
Ruopataan Vartiokylän lahdelle Linnavuorentien päähän rantaa ja rakennetaan uima-/lepolaituri. Tasoitetaan maa, kasvatetaan siihen esim. nurmikkoa sekä tuodaan alueelle penkkejä ja roska-astioita.


*VARTIOKYLÄNLAHDEN RUOPPAUS JA BROÄNDAN PURO
Jatketaan Broändan puron aloitettua kunnostamista ja korjataan Vartiokylän puoleisen rannan tulvaongelma ruoppaamalla lahden pohjukka ja niittämällä kaislikko.

Puotilan ostarin liikkeet lopettavat lokakuussa 2021

Havainnekuva uudesta ostarista / Arkkitehdit Sivula & Sivula

Puotilan ostarin liikkeet lopettavat lokakuussa 2021. Rakennuttaja Kojamo Oy / Lumo-kodit on hakenut rakennusluvalle hyväksyntää Helsingin kaupungilta. Kun rakennuslupa on käsitelty, rakennuttaja tiedottaneet projektin etenemisestä.

Arkkitehtitoimiston sivulla on joitakin hahmotelmia uudesta Puotilan ostarista
LINKKI Projekti 2 ( Puotila) | arkkitehditsivula.fi

Uutta Itä- ja Kaakkois-Helsinkiä -tilaisuus verkossa 26. toukokuuta 2021

Helsingin kaupunki järjestää kaupunkiympäristöasioihin keskittyvän Uutta Itä- ja Kaakkois-Helsinkiä -tilaisuuden verkossa 26. toukokuuta 2021 kello 17 alkaen. Tilaisuudessa Helsingin kaupungin työntekijät kertovat lyhyiden esitysten avulla Itä— ja Kaakkois-Helsingin tulevaisuuden suunnitelmista. Saat tietoa siitä, mitä kaupunki suunnittelee ja mitä uutta se aikoo rakentaa.

Tilaisuuden aiheita ovat asuminen, liikenne, puistot ja viheralueet. Illan aikana käydään läpi Mellunkylän, Vartiokylän, Vuosaaren ja Kaakkois-Helsingin ajankohtaisia asioita. 

Tilaisuudessa voit kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta silloin, kun kyseistä aluetta illassa esitellään. Kysymyksiin on vastaamassa iso joukko kaupunkiympäristön asiantuntijoita. Pyrimme vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin. Voit olla mukana koko illan tai valita ohjelmasta sinua kiinnostavat osat. Voit olla mukana koko illan tai osan iltaa. Osallistua voi halutessaan myös vain kuunnellen. 

Etukäteen kysymyksiä voi jättää Kerrokantasi -verkkopalveluun 17.5.2021 asti: https://kerrokantasi.hel.fi/uih052021 

Tarkka ohjelma ja liittymislinkit sekä teknisiä ohjeita löytyy Helsingin kaupungin verkkosivulta hel.fi/asukastilaisuudet > 26.5. Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuus. 
Facebook -tapahtuma:https://www.facebook.com/events/819905588963776/ 
Twitter -postaus: https://twitter.com/HelsinkiKymp/status/1387009890632273931 
Kaupungin tapahtumakalenteri: https://tapahtumat.hel.fi/fi/events/helsinki:af4phu6qcq 
Infovideo osallistumisesta kaupunkiympäristön asioihin: https://www.youtube.com/watch?v=tioar8XgYpE&t=3s

Stoan ja Puhoksen alue uudistuu. Kerro mielipiteesi suunnitteluperiaatteista!

Helsingin kaupunki haluaa uudistaa Stoan ja Puhoksen aluetta ja tehdä siitä paremman. Siksi kaupunki kysyy alueen asukkailta, asiakkailta ja yrittäjiltä, mitä uudistamisessa on tärkeää ottaa huomioon. Lue lisätietoja ja kerro mielipiteesi 11.–29. tammikuuta 2021 osoitteessa kerrokantasi.hel.fi.

Stoan ja Puhoksen alueen suunnittelu on vasta alussa

Kaupunki on nyt tehnyt suunnitteluperiaatteet. Stoan ja Puhoksen alueen suunnittelun tärkeimmät tavoitteet ovat:

 • Julkisista ympäristöistä tehdään sellaisia, että kaikki viihtyvät niissä. Julkisia ympäristöjä ovat esimerkiksi kävelyreitit, torit ja aukiot.
 • Puhoksen ostoskeskuksen vanhin ja arvokkain osa korjataan. Puhoksen vanhin osa on viuhkan muotoinen, ja sitä kutsutaan A-osaksi.
 • Tulevaisuudessa Kulttuurikeskus Stoasta voidaan rakentaa isompi. Isompi rakennus voi tulla nykyiselle Stoan parkkipaikalle. Parkkipaikalle voi tulla myös uusi aukio tai puisto.
 • Alueelta puretaan vanhoja rakennuksia ja niiden tilalle rakennetaan uusia. Rakennuksia voidaan rakentaa myös nykyisten parkkipaikkojen, nurmikkojen ja pensaikkojen tilalle.

Kerro mielipiteesi verkossa

Kerro mielipiteesi Stoan ja Puhoksen alueen suunnitelmista verkossa osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi. Kysely on auki 29. tammikuuta asti. Kyselyssä on myös lisätietoja ja kuvia suunnittelusta. Kyselyyn voit vastata suomeksi tai englanniksi.

Katso myös video suunnittelusta.

Miten suunnittelu etenee?

Suunnitteluperiaatteet valmistuvat kevään 2021 aikana. Tämän jälkeen suunnitteluperiaatteet täytyy hyväksyä ja menevät päätöksentekoon. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy suunnitteluperiaatteet.

Hyväksymisen jälkeen kaupunki jatkaa suunnittelua ja tekee asemakaavan. Asemakaavassa lukee muun muassa missä paikassa rakennukset voivat olla ja kuinka monta kerrosta niissä saa olla. Lisäksi asemakaavassa lukee missä puistot ja aukiot ovat. Asemakaavan tekemisessä kestää noin kaksi vuotta. Kaupunki arvioi, että Stoan ja Puhoksen alueen rakentaminen voi alkaa vuonna 2024.

Suunnittelun tausta

Suunnittelun taustalla on kansainvälinen ideakilpailu, joka järjestettiin vuonna 2020. Kilpailun nimi oli ”Itä-Helsingin keskusta”. Kilpailun tarkoituksena oli saada uusia ehdotuksia siitä, miltä Itäkeskus näyttää tulevaisuudessa. Kilpailussa toiseksi sijoittui ehdotus ITIS SITI, jonka ideoita on nyt käytetty Stoan ja Puhoksen alueen uusissa suunnitelmissa.

Puotila-seuran lausunto liittyen Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteisiin 20.5.2020

Vartiokylänlahti OAS

Puotila-seuran lausunto 20.5.2020 liittyen
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteisiin löytyy tämän linkin takaa

https://drive.google.com/file/d/1_e9zC25py36vk7-zFwIgWIkyYf_RMnND/view?usp=sharing

 

 

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! – Stadin yhteinen olohuone

Kansallinen kaupunkipuisto 2019

Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena on säilyttää Helsingin arvokasta

monimuotoista kaupunkiluontoa, vesistöjä, ekologisia käytäviä sekä rakennettuja kulttuuriympäristöjä laajana eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena.
Kaupunkipuisto määrittää ne kulttuuriset, historialliset, ekologiset ja esteettiset arvot, jotka halutaan säilyttää tuleville sukupolville. Se luo hyvinvointia ja kokoaa yhteen Helsingin tarinan.

Kansallinen kaupunkipuisto on osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja se määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa 68§.

Kansallinen kaupunkipuisto sisältyy hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja taloussuunnitelmaan 2019 –2022.Kaupunkistrategia sisältää tavoitteen kansallisesta kaupunkipuistosta: ”Kansallinen kaupunkipuisto–hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, tekeillä olevan selvityksen valmistuttua.”

Helsinki ja sen asukkaat tarvitsevat nykyistä vahvemman suojan Keskuspuistolle, Viikki-Kivikon vihersormelle, Itä-Helsingin kulttuuripuistolle, Vuosaaren vihersormelle, Helsinki-puistolle, Koilliselle vihersormelle,

merenrannoille lähisaarineen ja läntiselle vihersormelle sekä näihin kytkeytyville rakennetuille arvoalueille. Aluerajausta tulee valmistella perustamisselvityksen yhteydessä kaupungin, asiantuntijoiden ja asukkaiden yhteistyönä.

Esiselvitys on valmistumassa ja sitä täydennetään syksyn 2019 aikana taloudellisten vaikutusten arvioinnilla.
Esiselvityksen valmistuttua kaupungin johtoryhmä keskustelee asiasta uudelleen ja linjaa päätöksenteon ketjun marras-joulukuun vaihteessa. Perustamisselvitystä on jatkettava valtuuston päätöksen mukaisesti!

  Tutustu esiselvitysluonnokseen (pdf).

Vaihtoehdot selvityksen etenemistavoiksi:

www.hel.fi/kaupunkipuisto

Työn etenemistä voi seurata tilaamalla uutiskirjeen.

KKPH!-liike

 www.kaupunkipuisto.fi     

posti@kaupunkipuisto.fi     

https://www.facebook.com/groups/1557185371226371/                      

https://www.facebook.com/Kansallinen-kaupunkipuisto-Helsinkiin-1815778915325063/  

                                                               

                                          VAIKUTA  ALUEESI  PÄÄTTÄJIIN!

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! on kaikille avoin kansalaisliike, jonka taustalla on mm. 54 kaupunginosayhdistystä sekä ympäri kaupunkia lukuisia järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka ovat sitoutuneet hankkeeseen.  https://kaupunkipuisto.fi/allekirjoittajat/ 

Puotilan ala-aste saa uudet tilat – huonokuntoinen vanha koulu puretaan

Puotilan ala aste kuvituskuva helsingin uutiset

Helsingin uutiset 27.8.2019:

Puotilan Klaavuntiellä sijaitseva koulu- ja esikoulurakennus puretaan. Tilalle rakennetaan uusi koulu, jonka rakentamiskustannukset ovat noin 18 miljoonaa euroa.

Uudisrakennukseen on tulossa tilat 70 esikoululaiselle ja 530 oppilaalle. Paikkamäärä kasvaa jonkin verran nykyisestä. Koulussa toimivat luokat 1–6.

Määrärahat uudisrakennukselle on viime vuoden talousarvion investointiohjelmassa varattu vuosille 2020–2021. Tilat tarvitaan käyttöön viimeistään vuoden 2022 alussa.

Opetustilat suunnitellaan esteettömiksi ja soveltuviksi myös aktiiviseen asukaskäyttöön.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli tällä viikolla Puotilan ala-asteen korvaavan uudisrakennuksen ja esiopetustilojen tarveselvityksen hyväksymistä.

Nykyiset tilat on rakennettu vuonna 1967. Rakennus on huonokuntoinen, eikä se täytä opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia.

Väistötiloja kaavaillaan viereiselle Puotilan Leikkiniitylle.

Helsingin Uutiset / Sanna Jompero

Tule kulttuurikaveriksi!

Kulttuurikaverit2019

Etsimme uusia vapaaehtoisia kulttuurikavereita!

Helsingin kaupunki etsii uusia vapaaehtoisia kulttuurikavereita!

Kulttuurikaveritoiminta on Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitämää vapaaehtoistoimintaa kulttuurista kiinnostuneille ihmisille. Toimintamme lähtökohtana on, että jokaisella meistä on oikeus kulttuurielämyksiin, vaikka joillekin tapahtumaan lähteminen voi, syystä tai toisesta, olla vaikeaa. Parantaaksemme alueenne asukkaiden mahdollisuuksia osallistua kulttuuritapahtumiin, etsimme kaupunginosastanne vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita henkilöitä. Kulttuurikaverit ovat vapaaehtoisia, jotka lähtevät asiakkaan seuraksi ja avuksi kulttuuritapahtumiin. Kulttuurikaveri pääsee ilmaiseksi tapahtumiin, ja asiakas maksaa pääsylipustaan enintään 5 euroa.

Järjestämme kulttuurikaverikurssin syksyllä 2019. Etsimme mukaan kulttuurista kiinnostuneita 18-74-vuotiaita toiminnallisesti ketteriä henkilöitä, joilla on aikaa ja halua auttaa muita. Kurssilla käsitellään vapaaehtoistoiminnan arvoja ja periaatteita sekä kulttuurikaverina toimimista. Lisäksi koulutukseen kuuluu apuvälineopastusta (pyörätuolin ja rollaattorin kanssa toimiminen).

Koulutuksen tarkempi ohjelma ja aikataulu valmistuvat syyskuun alkuun mennessä. Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella, jonka voi tilata sähköpostiin osoitteesta

info.kulttuurikaveri@hel.fi

Ohessa hakuilmoituksemme, joka on voimassa syyskuun alkuun saakka. Kerron mielelläni lisää toiminnastamme ja kohteistamme. Lisätietoja löytyy myös verkkosivuilta:

www.kulttuurikaveri.fi,

www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/sv/tjanster/allmanna-kulturtjanster/kulturkompisar/

www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/en/services/cultural-centres-and-support/culture-companions/

Helsinki kysyy maanalaisten kävelyreittien viihtyisyydestä

Tavoitteena on selvittää, miten maanalaisista tiloista saataisiin viihtyisä osa kävely-ystävällistä keskustaa.
 
Ajatuksia kävelytunneleista voi kertoa kaupungille ilmaisella Chaos Crowd -mobiilisovelluksella 21. kesäkuuta asti tai sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #Myundergroundhelsinki. Kommentteja on mahdollista lähettää myös sähköpostitse osoitteella carlos.lamuela@fcg.fi.

Tunneleiden viihtyisyyttä ja käyttötapoja selvitetään kyselyn lisäksi havainnoimalla. Esimerkiksi Asematunneliin tuodaan kesäkuun alkupuolella uusi istuinryhmä ja selvityksen tekijät havainnoivat, miten ne muuttavat tilan käyttöä.
 
Selvitys on osa uuden maanalaisen yleiskaavan laadintaa
 
Maanlaisten tilojen viihtyisyyden selvittäminen liittyy Helsingin maanalaisen yleiskaavan päivitystyöhön. Maanalaisella yleiskaavalla ohjataan tilojen ja tunneleiden suunnittelua Helsingin kallioperään.
 
Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen kaavan uusiminen on tarpeen, sillä osa siinä esitetyistä tilavarauksista on jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita on noussut esiin.
– Helsingin kasvu tuo paineita siirtää maanpäällisiä toimintoja maan alle sekä hyödyntämään maanalaisia tiloja entistä tehokkaammin, sanoo yksikön päällikkö Eija Kivilaakso Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.
Maanalaisen yleiskaavan luonnos tulee kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi näillä näkymin vuoden 2019 lopussa. Luonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, josta lautakunta päättää arviolta vuoden 2020 lopussa.
Lopullisen päätöksen kaavasta tekee kaupunginvaltuusto.
 
Maanalaisen yleiskaavan verkkosivu
 
Yhteyshenkilöt
Eija Kivilaakso
yksikön päällikkö
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Teknistaloudellinen suunnittelu
09 310 37247
etunimi.sukunimi@hel.fi
Jani Päivänen
tiimipäällikkö
FCG Suunnittelu ja tekniikka
puh. 0400 560 626
etunimi.sukunimi@fcg.fi
 

Ajankohtaista