Marjaniemen Purjehtijoiden junioreilla kisamenestystä

Suomen Purjehdus ja Veneily-liiton sivuilla on juttu nuorten 
purjehduskisoista. Optimistiluokassa mukana Marjaniemen Purjehtijoiden junioreista, 
Sofia Tynkkynen menestyksekkäästi tyttöjen hopeajoukkueessa ja yksilökisassa 
20.parhaan joukkoon sijoittuneena. 
 
Lisää kuvia ja tunnelmia kisoista:  

 
 
 
 

Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ennen 3.10.2016

raidejokeri

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellaan pikaraitiotietä – Raide-Jokeria. Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitiotie korvaisi runkolinjan 550 eli niin sanotun Bussi-Jokerin. Vuoden 2016 alussa valmistuneen hankesuunnitelman ja toteutussuunnittelun tueksi valmistellaan linjan vaatimat tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Muistutusaika 3.10.2016 asti.

Katso tarkemmin

http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2015-002627&map=yes

Uusi Aluefoorumi-osio!

www menu

Sivustolla on uusi Aluefoorumi-osio! Siellä on omat sivunsaalueen Kehittäjätiimille, Puotilan ostarille ja alueen liikenteelle.

Ajatuksena on matkan varrella koota www-sivulle tausta-aineistoja, jotta tarvittavat materiaalit löytyvät hyvin yhdestä paikasta.

Tutustu HSL-liikennöintisuunnitelmaan 2016-2017

application/pdf

Tutustu liikennöintisuunnitelmaan 2016-2017

Liikennöintisuunnitelmaa voi kommentoida 10.1.2016 asti. Vuosittain laadittava HSL-alueen liikennöintisuunnitelma kattaa bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteen. Suunnitelmassa esitellään seuraavan vuoden aikana tehtävät liikennöintimuutokset ja niiden vaikutukset liikennöintikustannuksiin.

Tutustu suunnitelmaan

Liikennöintisuunnitelmassa 2016-2017 esitetyt muutokset tulevat voimaan joko kesäliikenteen alkaessa  tai syysliikenteeseen siirryttäessä .
Liikennöintissuunnitelma 2016-2017

Vuoden 2016 merkittävin muutos on Länsimetron liikenteen käynnistyminen elokuussa. Espoon bussilinjasto uudistuu syysliikenteeseen siirryttäessä elokuussa. Muutoksia tulee sekä reitteihin että linjanumeroihin. Länsimetron liityntälinjastosta on valmistunut erillinen suunnitelma.

Kommentoi suunnitelmaa

Voit kommentoida liikennöintisuunnitelmaa tällä sivustolla aina tammikuun puoliväliin asti. Kommentointi edellyttää kirjautumista, mutta nimimerkin käyttö on sallittua. Kommentointiaika päättyy 10. tammikuuta 2016.

Liikennöintisuunnitelman 2015–2016 ovat laatineet HSL:n linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän joukkoliikennesuunnittelijat yhteistyössä kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöiden ja koulutoimen edustajien kanssa. Työhön ovat osallistuneet myös bussiliikennöitsijät, HKL:n raitioliikenneyksikkö, HKL:n metroliikenneyksikkö ja Suomenlinnan Liikenne Oy. Lopullinen aikataulusuunnittelu kesälle 2016 ja talvikaudelle 2016–2017 tehdään liikennöintisuunnitelman pohjalta.

 https://www.hsl.fi/uutiset/2015/tutustu-liikennointisuunnitelmaan-2016-2017-7731

Heikki Apajalahti in memoriam

Heikki Apajalahti in memoriam

Puotila-seuran perustaja, rovasti Heikki Apajalahti kuoli 20. joulukuuta 2016. Hän oli syntynyt 14. tammikuuta vuonna 1927.

Puotila-seuran historiikki kertoo, että ensimmäiset asukkaat pääsivät muuttamaan Puotilaan syyskuussa 1960. Syntyi tarve perustaa kaupunginosayhdistys, joka vastaisi uusien asukkaiden tarpeisiin ja rakentaisi yhteishenkeä uudessa kaupunginosassa. Ensimmäisenä puheenjohtajana yhdistyksessä toimi pastori Heikki Apajalahti, myöhemmin kirkkoherra ja lääninrovasti. Hän on Puotila-seuran jäsen numerolla yksi.

Puotila-seura kunnioittaa kunniapuheenjohtajansa Heikki Apajalahden muistoa.

Kukkaniityntie 19: Kukkaniityn päiväkoti. Helsingin kaupunki on pyytänyt lupaa saada poiketa asemakaavasta

Kukkaniityntie 19: Kukkaniityn päiväkoti

Helsingin kaupunki on pyytänyt lupaa saada poiketa asemakaavasta rakennusoikeuden ja jalankulkuyhteyksien osalta.

Muistutukset viimeistään 9.5.2019.

Tässä linkki hakemukseen perusteluineen https://drive.google.com/open?id=1udLtxJPk_qmfxrOd9HRGuyPD4Wo9u7e8

 

 

Tarkistettu yleiskaavaesitys lautakuntakäsittelyyn

yleiskaava tarkistettu ehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa tiistaina 7. kesäkuuta käsiteltäväkseen tarkistetun esityksen Helsingin uudeksi yleiskaavaksi. Yleiskaava esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistettu yleiskaavaehdotus on pitkälti saman sisältöinen kuin lautakunnan viime marraskuussa hyväksymä kaavaehdotus. Ehdotukseen on tehty joitakin tarkennuksia lausuntojen ja muistutusten sekä jatkoselvitysten pohjalta. Kaavakartassa joitakin karttaruutuja on muutettu asuntovaltaisesta alueesta viheralueiksi ja toimitila-alueiksi. Kivinokan länsireunaan on merkitty virkistyksen ja matkailun alue, mikä mahdollistaisi leirintäalueen siirtämisen Rastilasta Kulosaaren kartanon läheisyyteen.

Yleiskaavaehdotuksesta tehtiin 1 444 muistutusta. Muistutukset koskivat pääosin ehdotukseen sisältyviä uusia rakentamisalueita. Niiden katsottiin vähentävän virkistys- ja viheralueita sekä heikentävän kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Yksittäisiä alueita koskevissa muistutuksissa korostuivat Vantaanjokilaakson lähialueet, Keskuspuisto, Käpylä, Kumpula, Vartiosaari ja Lauttasaari sekä Tuomarinkylä ja Malmin lentokenttä. Ehdotus sai myös kiitosta – esimerkiksi usean opiskelijajärjestön yhteisessä muistutuksessa todettiin, että yleiskaavaratkaisu kannustaa jäämään Helsinkiin asumaan valmistumisen jälkeen.

Lue koko uutinen täältä.

Helsinki luovuttaa asuntotontteja ammattimaisille rakennuttajille

Helsinki logo

Helsingin yleinen asuntotonttien varauskierros alkaa. Kaupunki hakee ammattimaisia rakennuttajia toteuttamaan noin 116 000 k-m2 eli arviolta yhteensä 1420 asuntoa. Tontteja on tarjolla sekä kantakaupunkialueella että täydentyvissä kaupunginosissa. Painopiste on kohtuuhintaisessa säännellyssä tuotannossa.

Erikokoisia tontteja ympäri kaupunkia
Varattavia tontteja on reilu 30 kappaletta. Kantakaupunkialueella ja sen kupeessa tontteja luovutetaan Jätkäsaaresta, Kalasataman Verkkosaaren pohjoisosasta sekä Koskelan sairaala-alueelta. Lisäksi luovutettavia tontteja on Honkasuolla, Mellunkylässä sekä Meri-Rastilassa, joista jälkimmäiseen on tarkoitus toteuttaa kumppanuuskaavoituksella noin 43 000 k-m2, eli noin 540 asuntoa.

Helsingin tavoitteena on saada vuosien 2017-2018 aikana vuosittain noin 6000 asuntoa, joista noin 4320 asuntoa kaupungin luovuttamalle maalle. Vuoteen 2019 mennessä tavoite nousee 7000 asuntoon vuodessa.
Tonttien hakuaika päättyy 13.11.2017 klo 15.

Hakulomakkeet ja tiedot tonteista löytyvät kaupungin internetsivuilta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/tontit/asunto/tonttihaut-ja-kilpailut/yleinen-tontinvarauskierros-2017

Puotila-seuran kommentti 12.11.2021: Itäkeskuksen ja sen ympäristön suunnitteluperiaatteet

 • Pääväylien ajoneuvoliikenteen riittävän välityskyvyn ja liikekiinteistöihin suuntautuvan liikenteen sujuvuuden turvaaminen
  • Lainvoimaisessa yleiskaavassa on eritasoliittymä Itäväylän ja Kehä 1:n risteyksessä. Tosin muutkin tarkastelut ovat yleiskaavan mukaan mahdollisia, mutta risteyksen liikenteen palvelutasosta ei voi silloin oleellisesti tinkiä. 
  • Itähelsinkiläisten tavoitteena on turvata hyvät julkiset ja henkilöautoyhteydet alueellaan, palveluihinsa ja työpaikkoihinsa myös jatkossa.
  • Suunnitelmaluonnoksessa pääväylien riittävä palvelutaso on tulkittu niin, että pääväylillä ei ole esimerkiksi mitään nopeustavoitteita eikä liikennemäärien kehitysennusteita tai lisääntyvää ruuhkautumista ole kuvattu. Itäkeskuksen pääväylien liikennemäärät ovat jatkuvasti pandemian aikaa lukuun ottamatta kasvaneet voimakkaasti, joten kaavoituksella ei saa estää tai vaikeuttaa tulevaisuudessa kasvavien liikenneongelmien ratkaisemista.
 • Bulevardisoinnin sopivuus Itäkeskuksen keskuskorttelin suunnitteluun: Liikenneväylien kaventamisen seurauksena liikenne ruuhkautuisi pysyvästi laajalla alueella Itä-Helsingissä
 • Suunnitelmaluonnoksessa Itäväylää ja Kehä 1 koskevat ratkaisut estävät Itäväylän ja Kehä 1:n risteyksen vaikean liikenneongelman ratkaisemisen myös pitkällä aikavälillä. Keskuskorttelin suunnitelmaluonnoksen mukaiset ratkaisut estäisivät esimerkiksi risteysongelman ratkaisemiseksi valtion ja kaupungin yhteistyössä laatimien yleissuunnitelmavaihtoehtojen toteuttamisen. Esimerkiksi tätä ns. kaukalovaihtoehtoa on mahdollista edelleen kehittää.
 • Jos Itiksen kohdalla koko Itäväylä menisi alhaalla kaukalossa ja katseilta piilossa, asumisen voisi tuoda siihen liki ja sillat voisi toteuttaa ilman nousuja. Melusuojaus hoituisi samalla ja ajoratoja voisi ehkä kätkeä lisää jopa pienellä lipalla.
 • Voisiko Kehä I:ltä tuoda yhteyden maan alla suoraan pysäköintihalliin Itiksen kauppakeskukseen? Pysäköintiähän on siellä Stockmannin alakerrassa, mikä on aivan Kehä I:n ja Turunlinnantien risteyksen tuntumassa. Se keventäisi liikennettä melkoisesti Itäväylän ja Itäkadun välisissä risteyksissä.
 • Kevyen liikenteen olosuhteiden parantaminen on tarpeellista ja siihen on suunnittelussa kiinnitetty paljon huomiota
  • Suunnitelmassa on paljon kävelysiltoja Itäväylän yli, mikä on hyvä.
  • Erityisen hyvä on yhteys, joka menee päiväkodilta Meripellontien yli Itäkeskukseen.
  • Tarve olisi myös Itiksen ja Prisman välille eritasossa olevalle kevyen liikenteen yhteydelle.
 • Puotilan Metrokadun varteen on ideoitu uutta asumista kapeana nauhana
  • Väli on aika hankala rakentamiselle.
  • Voisiko aluetta miettiä sen sijaan urheilukentän toimintojen laajennusalueena? Urheilukenttä on myös verrattain suosittu ja sinne tulee pelaajia kaukaa, joten pintapysäköinnille ja lyhytaikaiselle pysäköinnille / saattoliikenteelle on hyvä varata tilaa.
  • Puotilan ala-asteelle on niin ikään hyvä varata tilaa saattoliikenteelle Itäväylän suunnasta tultaessa.
 • Vanhanlinnantien varressa pihat aukeavat kadulle päin, mutta ne ovat kannen päällä.

Tuleeko kävely-ympäristöstä yksitoikkoinen ja muurimainen?

Tuoretta ja laadukasta ruokaa helposti suoraan lähituottajilta

Itä-Helsingin lähiruokarenkaan jäsenet voivat tilata lähiruokaa suoraan tuottajilta

Ryhmä toimii Facebookissa 
https://www.facebook.com/groups/1639102079699052/

Kenelle Itä-Helsingin lähiruokarengas REKO on tarkoitettu?
* Haluat ostaa tuoretta ja hyvää ruokaa edullisesti.
* Haluat tietää, mitä syöt. Lähellä tuotettua ruokaa, jonka alkuperä on tiedossa.
* Haluat ostaa paikallisia, ekologisia tuotteita.
* Olet kiinnostunut ruoasta. Olet utelias ja haluat kokeilla uusia tuotteita ja uutta ostotapaa.

Miten Itä-Helsingin lähiruokarengas toimii?
Tuottajat julkaisevat ryhmän Facebook-seinällä ”avauksen”, jossa kertovat tilattavina olevista tuotteistaan. Kuluttajat eli tilaajat ilmoittavat omat tilauksensa kommettiriveillä julkaisujen alle.
Tuottajat tuovat tilatut tuotteet sovittuna jakelupäivänä jakelupaikalla. Kuluttajat maksavat tuotteet tuottajan kanssa sovitulla tavalla (ennakkoon, käteisellä tai laskulla).

Milloin ja missä tuotteet jaetaan?
Itä-Helsingin lähiruokarenkaan ensimmäinen jakelu on keskiviikkona 26.8. klo 18.30-19 Puotilan ala-asteen koulun pihalla Klaavuntie 17. (Puotilan metroaseman vieressä, paikalle on helppo tulla metrolla. Autoilijat voivat hyödyntää metron liityntäparkkia.)

Mikä on REKO-lähiruokarengas?
Tuore juttu lähiruokarengas REKOn toimintamallista, josta on tullut hyvin suosittu ympäri Suomea

Jos kiinnostuit, käy liittymässä:
https://www.facebook.com/groups/1639102079699052/

 

Maaseudun tulevaisuuden jutun kuvitusta

Ajankohtaista