Kaupunki kannattaa Puotila-Seuran ehdotusta ostarista

Helsingin kaupungin Maankäytön ja kaupunkirakenteen palvelukokonaisuus pitää 22.9.2017 antamassaan lausunnossa Puotila-Seuran kaupunginhallitukselle 7.9.2017 lähettämää esitystä erittäin hyvänä ja kannatettavana. Puotila-Seura esitti kaupunginhallitukselle 7.9.2017 lähettämässään kirjeessä, että Puotilan ostoskeskuksen ja metroaseman alueet otetaan kehittämiskohteeksi. Puotila-Seura nosti asian esille ensimmäisen kerran ylipormestarin asukasillassa 17.9.2015.

Kaupungin kirjeen mukaan Puotilan ostoskeskuksen kehittäminen on jo prosessissa asemakaavoituksen itäisessä alueyksikössä siten, että asiasta on neuvoteltu ostoskeskuksen hallituksen ja heidän mahdollisen yhteistyökumppaninsa kanssa. Kaavoituksessa odotetaan parhaillaan omistajan ilmoitusta suunnittelun etenemisestä.

Alustava tavoite omistajan kanssa on yhteinen: Nykyiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan ympäristöönsä arkkitehtonisesti ja mittakaavallisesti sopiva asuinkortteli, jonka pohjakerroksessa on päivittäistavarakauppa ja muita liiketiloja. Korttelin tulee jatkossakin olla lähiympäristönsä kaupallinen ja sosiaalinen keskus.

LISÄTIETOJA
Puotila-Seuran esitys ylipormestarin asukasillassa 17.9.2015  

Katso ylipormestarin asukasilta Puotilassa videolta