Mitä asioita haluat Puotilasta nostaa asukkaiden ja kaupungin väliseen keskusteluun?

Helsingin kaupunki on käynnistänyt uuden osallistumis- ja vuorovaikutusmallin valmistelun kaikille kaupunkilaisille avoimena prosessina. Ensimmäisessä vaiheessa kaupunki kyselee, mihin asioihin ja miten asukkaat haluavat vaikuttaa. Mihin asioihin sinä haluat Puotilassa vaikuttaa ja miten? Puotilassa oli ylipormestarin asukasilta  17.9.2015. Mitkä asiat haluat nostaa uudelleen esille tai mistä uusista asioista kaupungin kanssa tulisi keskustella?

Kyselyn kysymykset. Voit mielellään olla yhteydessä näistä aiheista Puotila-seuraan sihteeri@puotila.fi 

Alueellinen osallistuminen: Millä alueella vaikutat? Kerro ne alueet – esimerkiksi kaupunginosat – joiden päätöksentekoon ja palveluiden kehittämiseen haluat osallistua.

Lähivaikuttaminen: Miten ja mihin asioihin sinä vaikutat nyt alueellasi? Millaisia asioita mielestäsi olisi tarkoituksenmukaista valmistella yhdessä alueen asukkaiden kanssa, lähellä sinua? Miten kehittäisit tiedonkulkua alueilla?

Vuorovaikutus kaupungin kanssa: Kerro kokemuksistasi vuorovaikutuksesta Helsingin kaupungin kanssa. Esimerkiksi antaessasi palautetta, osallistuessasi kaupungin järjestämiin tilaisuuksiin, vastatessasi kyselyihin tai asioidessasi muutoin kaupungin kanssa. Miten yhteistyötä voisi edistää?

Kaupunkilaisten ideoiden edistäminen: Miten muuttaisit kaupunkia, jotta se voisi ottaa paremmin huomioon asukkaiden ideat ja kehittämisehdotukset?​

Katso kaupunkilaisten vastauksia Helsingin kaupungin kyselyyn netissä

LISÄTIETOJA

Puotila-Seuran kalvosarja 17.9.2015 ylipormestarin asukasiltaa varten6.77 MB

Katso Puotilan esittelyvideo 17.9.2016 ylipormestarin asukasiltaa varten 

Katso Vartiokylän ylipormestarin asukasilta videona