Liikkalankujan asemakaava: 15.5.2017 kaavoittaja tavattavissa

Liikkalankuja

Alueen Itäväylän varressa oleville tonteille suunnitellaan asuinkerrostaloja viereisen kerrostalorivistön jatkeeksi. Nykyiset rakennukset on purettava uudisrakentamisen johdosta.

Rakentamattomalle tontille Liikkalankujan itäpuolella
suunnitellaan rivitaloasuntoja.

Tavoitteena on mahdollistaa nykyistä kaupunkikuvaa luontevalla
tavalla täydentävä asuinrakentaminen ja alueen maankäytön maltillinen
tehostaminen.

Kaavoittaja on tavattavissa mahdollisia kysymyksiä varten maanantaina
15.5.2017 klo 18.00–19.30 kulttuurikeskus Stoan kerhohuoneessa,
osoitteessa Turunlinnantie

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa
on esillä 8.5.–29.5.2017 seuraavissa paikoissa:
– kulttuurikeskus Stoassa, Turunlinnantie 1
– verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa kaupunkisuunnitteluviraston
info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa (käyntiosoite Narinkka
2), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta
pyydetään esittämään viimeistään 29.5.2017. Niille,
jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa,
lähetetään tieto lautakunnan päätöksistä.