Mellunkylän ja Vartiokylän luontoalueet: KOMMENTOI ennen 15.3.2020

Helsingin kaupunki on aloittanut Mellunkylän ja Vartiokylän alueella tarkemman luontoalueiden ja maisemanhoidon suunnittelun, jonka pohjalta alueen luontoa ja maisemaa hoidetaan seuraavan kymmenen vuoden ajan. Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida 15. maaliskuuta saakka

Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteena on, että lähimetsät ja niityt kestävät virkistyskäytössä, ovat monipuolisia ja turvallisia sekä säilyttävät luontoarvonsa. Suunnittelualueeseen kuuluvat Kivikko, Kontula, Kurkimäki, Mellunmäki, Vesala sekä Puotinharjun ja Vartiokylän pohjoiset osa-alueet.

Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida 15. maaliskuuta 2020 saakka osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/6865/

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelmaluonnoksesta saatava palaute pyritään huomioimaan suunnitelmassa. Suunnitelma valmistuu alkuvuonna 2020, ja sen hyväksyy Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtaja.