Joko vastasit? Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma aloitetaan Helsingin kaupungin asukaskyselyllä toukokuussa 2017

Asukaskysely
Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan aluesuunnitelma aloitetaan Helsingin kaupungin asukaskyselyllä.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Kivikko, Kontula, Kurkimäki, Mellunmäki, Vesala sekä Puotinharjun ja Vartioharjun pohjoiset osa-alueet.

 
Kysely on avoinna Kerro kartalla – palvelussa toukokuun ajan 2017

 
 
Asukaskyselyn avulla kartoitetaan asukkaiden ja alueiden muiden käyttäjien mielipiteitä katu-, puisto- ja metsäalueiden nykytilasta, vahvuuksista ja kehittämisestä. Tulokset antavat arvokasta lähtöaineistoa aluesuunnitteluun.

 
Aluesuunnitelmasta esiin nousevien kohteiden parantamistarpeille laaditaan kiireellisyysjärjestys ja niitä toteutetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana.