Muistitiedon keruu 31.5.2016 asti

Tutkijatohtori Antti Malinen lähestyy Helkaa ja sen jäsenyhdistyksiä toiveella levittää tietoa ja osallistua 1.10.2015 – 31.5.2016 järjestettävään muistitiedon keruuseen.

Keruu liittyy laajempaan, Suomen akatemian rahoittamaan tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan, miten sotaan liittyviä perhe-elämän ongelmia käsiteltiin ja työstettiin niin perheiden sisällä kuin laajemmissa tukiverkostoissa. Malinen mainitsee, että keruu voisi kiinnostaa erityisesti helsinkiläisiä ja sen eri alueen asukkaita, sillä Helsingin sodanjälkeinen asuntopula itsessään vaikeutti perheiden yhteenpaluuta ja sotilaiden siviili- ja perhe-elämään sopeutumista.

Oheinen linkki suoraan muistojen keruun nettisivuille:
http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/keruut/perheissa-jatkunut-sota#.VnkQ4VLq-wY

Tulostettava pdf-esite aiheesta: http://www.finlit.fi/sites/default/files/mediafiles/arkisto-_ja_kirjastopalvelut/perheissa_jatkunut_sota.pdf