Osallistu Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman laadintaan

uutela

Rakennusvirasto on aloittanut Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman laadinnan. Saadaksemme suunnitelman lähtötiedoksi ajankohtaista palautetta, on Kerro kartalla –palvelussa käyttäjäkysely ajalla 26.9. – 31.10.2016. Kyselyyn voi vastata myös Uutelassa metsäalan opiskelijoiden toteuttamalla vastaavalla maastokyselyllä. Kyselyn voi tilata minulta myös paperisena täytettäväksi. Kyselyn osoite on http://kerrokartalla.hel.fi .

Uutelan merkitys Helsingin yhdestä arvokkaimmista ulkoilu- ja luontokokonaisuuksista alueen asukkaille ja muille käyttäjille on tärkeä. Uutela toimii vuosaarelaisten lähivirkistysalueena ja alueelle saavutaan myös muualta Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta. Huomioiden alueen merkitys, tavoitteemme on saada aikaan avointa ja monipuolista keskustelua alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Tulevan syksyn aikana kaupungin eri asiantuntijat ovat kutsuttavissa osallistumaan esim. asukasyhdistyksien järjestämään tilaisuuteen keskustelemaan Uutelan suunnittelun sisällöstä sekä tavoitteista.

http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/uutelan_hks