Puotila inventointi

thumb Puotila1 379

Maila Meriniemen Helsingin kaupunginmuseolle tuottama Puotilan inventointi on valmistunut kesällä 2014.

Inventointi selvittää Puotilan rakennuskantaan, ympäristöön ja asukaskulttuuriin liittyviä tyypillisiä piirteitä ja kartoittaa niissä tapahtuneita muutoksia. Maankäytön ja kaavoituksen historian lisäksi selvitys pureutuu ajalle tyypilliseen asuntotuotantoon ja siihen liittyviin ilmiöihin. Selvitystä varten on kerätty myös muistitietoa.

Luettavissa osoitteesta http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/hki/Museo/fi/Kulttuuriymp_rist_/Inventoinnit