Puotilan kartanon ystävät ry:n tietosuojaseloste

Puotilan kartanon ystävät ry:n tietosuojaseloste

24.5.2018 Rekisterinpitäjä

Puotilan kartanon ystävät ry / Y-tunnus 2541982-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Mikko Sorsa, 040 820 2940, sihteeri@kartanonystavat.fi

Rekisterin nimi

Puotilan kartanon ystävät ry:n jäsenrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään jäsenyyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon sekä uutiskirjeiden lähetykseen.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: •    etu- ja sukunimi •    sähköpostiosoite •    postiosoite •    puhelinnumero •    suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset ja kiellot •    käyttäjätunnus •    laskutustiedot • jäsenen ilmoittamat toiveet yhdistyksessä toimimiseksi (kuten onko käytettävissä auttamaan tapahtumien järjestämisessä).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat jäseneltä itseltään kerättävät tiedot, jotka kerätään liittymisen yhteydessä. Lisäksi uutiskirjeiden lähetykseen liittyviä yhteystietoja kerätään markkinointitoimenpiteiden yhteydessä, kuten tapahtumissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsitellään pääsääntöisesti teknisenä tallenteena ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tiedot suojataan palomuurein, salasanoin ja muin yleisesti teknisesti hyväksytyin keinoin. Hetkelliset manuaaliset aineistot pidetään tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy evätty.

Rekisterin tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeellista käyttötarkoitusten toteuttamiseksi voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi jäsenrekisterin tiedot arkistoidaan.

Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus-, poisto ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalla yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä uutiskirjeiden osalta ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietosuojaselosteen muutokset

Pyrimme kehittämään tietojen suojausta jatkuvasti ja pidätämmekin siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutoksia voi tulla myös lainsäädännön muuttumiseen liittyen.