Puotilan ostari

Itiksen kaavamessut kuva 1

Puotilan ostoskeskus on rakennettu 1950 ja 1960-lukujen vaihteessa. Se muodostuu viiden rakennuksen ryhmästä, joka rajoittuu Klaavuntien ja Rusthollarintien kulmaan. 

Helsingin kaupunki omistaa ostoskeskuksen tontin, jonka vuokra-aika päättyy 31.12.2020. Ostoskeskuksessa on yhteensä toimitilaa 1940 m2.

2018 huhtikuussa Helsingin kaupunki kertoi seuraavaa:
Puotilan ostarin tonttia suunnitellaan kehitettäväksi. Ostari on yksityisessä omistuksessa. Ostarin hallituksen kanssa on keskusteltu yhteisistä tavoitteista: nykyiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan ympäristöönsä arkkitehtonisesti ja mittakaavallisesti sopiva asuinkortteli, jonka pohjakerroksessa on päivittäistavarakauppa ja muita liiketiloja. Tavoitteena on, että kortteli on jatkossakin lähiympäristönsä kaupallinen ja sosiaalinen keskus. Kaavamuutos on todennäköisesti tulossa vireille vuoden 2018 aikana.