Suunnitelma Vartioharjun siirtolapuutarhasta esiteltiin Puotilan Kartanolla 16.2.2016

image

Kaupunkisuunnitteluviraston maisema-arkkitehti Mervi Nicklen, vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen ja liikennettä koskeviin kysymyksiin vastannut insinööri Jussi Jääskä esittelivät alustavan suunnitelman Vartioharjun Linnavuorenpuistoon kaavaillusta siirtolapuutarhasta.

Tilaisuus pidettiin Puotilan Kartanolla 16.2.2016 klo 17-18.30. Suunnitelmasta vastaava maisema-arkkitehti Nicklen kertoi olevansa itsekin vartiokyläläinen, joten hanke on lähellä myös arkkitehdin sydäntä.


Siirtolapuutarhahankkeen taustalla on Nicklenin ja Turusen mukaan kaupunkilaisten kasvanut kiinnostus viljelyä kohtaan. Kaupunki vastaa entistä suurempaan puutarhapalstakysyntään kahdella uudella siirtolapuutarhalla: ensimmäinen on jo tulossa Suutarilaan ja toista kaavaillaan nyt itäisen Helsingin alueelle.

Sijaintivaihtoehtoja ovat hankkeen aikana olleet Mellunmäen pohjoisosat, Uussillanpuisto ja nyt viimeisimpänä Linnavuorenpuisto. Linnavuorenpuisto valikoitui tarkemman suunnittelun kohteeksi, koska paikalle ei ole tiedossa suuria rakennushankkeita ja se on jo nyt virkistyskäytössä.


Tällä hetkellä uutta siirtolapuutarha-aluetta suunnitellaan Linnavuorenpuiston länsireunalle, teollisuusalueen reunaan sekä avoimelle rinteelle. Puutarhapalstojen määrä olisi 70-85 ja alueen koko noin 200 m2. Yhden palstan koko olisi näillä näkymin noin 15×15 metriä. Palstalle saa rakentaa pienen siirtolapuutarhamökin, johon tulee vanhempien siirtolapuutarhojen mallin mukaisesti olemaan tarjolla sähkön- ja vedensaanti (ei kuitenkaan viemäröintiä). Pysäköintiä kaavaillaan sijoitettavaksi Linnanherrankujan päähän eli tulevan siirtolapuutarha-alueen keskivaiheille. Alueelle pitäisi kuitenkin insinööri Jääskän mukaan päästä suhteellisen mukavasti myös julkisilla liikennevälineillä.


Nicklenin mukaan suunnitelman tavoite on säilyttää alue julkisessa virkistyskäytössä ja tarjota kaupunkilaisille viljelyyn liittyviä harrastusmahdollisuuksia. Hän vakuutti, että vanhat tykistöasemat yms. alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät erityispiirteet huomioidaan suunnittelussa huolellisesti.


Siirtolapuutarhan sunnitteluperiaatteet, kuten sijainti, koko, sijoittuminen alueelle ja kustannusten jakaminen, käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa toukokuussa 2016. Jos hankkeelle näytetään vihreää valoa eivätkä valitukset hidasta sen käsittelyä, se siirtyy Helsingin kaupungin Rakennusvirastolle ja toteutuu arviolta n. kahden vuoden kuluessa.


Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää esittämään (myös myönteiset) mielipiteet hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta viimeistään 4.3.2016 mieluiten sähköpostitse osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy täältä. Lisätietoa löytyy myös siirtolapuutarhan hankekortista, joka puolestaan on täällä.