Toimintakertomukset

Toimintakertomus vuodelta 2020 on PDF-muodossa tämän linkin takaa

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020. Puotila-seuran 59. toimintavuosi

Yleistä

Helsingin visiona on olla maailman toimivin kaupunki. Toimiva kaupunki näkyy konkreettisina tekoina, valintoina ja arkea helpottavina asioina ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Toimiva kaupunki tarkoittaa sitä, että päiväkodit löytyvät läheltä, kouluun uskaltaa kävellä ja ikäihmisten palvelut ovat helposti saatavilla.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Seura osallistui kaupungin OmaStadi-hankkeeseen tukemalla aloitteita alueen kehittämiseksi ja jakamalla tietoa asukkaille. Syksyllä 2021 helsinkiläiset äänestävät näistä ehdotuksista ja kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset. Lisätietoa sivulta omastadi.hel.fi.

Hallitus ja vuosikokous

Vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Marika Lahden. Hallituksen jäseniksi valittiin Henna Attila, Birgitta Bakker (Omakotisäätiön edustaja), Milla Elola, Paula Tuurnala, Mikko Sorsa ja Anne Visa. Hallituksen varajäseniksi valittiin Matti Laine, Päivi Kiuru sekä Karo Lauronen.

Toiminnantarkastajaksi valittiin edelleen Jaakko Ojala ja Paul Pulli. Varatoiminnantarkastajaksi edelleen Kati Metsola. Rahastonhoitajaksi valittiin edelleen Milla Elola. Henna Attila jatkoi sihteerinä. Mikko Sorsa jatkoi varapuheenjohtajana, palstojen vastuuhenkilönä sekä jäsensihteerinä.

Seura haluaa lämpimästi kiittää kaikkia luottamushenkilöitä panoksesta seuran ja alueen hyväksi!

Kaavoitus ja liikenne

Seurattiin mm. seuraavien alueiden tilannetta: Puotilan ostarin alue, Puotinharjun ostokeskus, Kehä I:n ja Itäväylän risteyksen liikennejärjestelyt, Puotilan venesataman alueen kaavoitus, Vartiokylänlahden ehostaminen. Puotilan uudelle ala-asteelle on tulossa ns. kunnalliskäytön tiloja syksyllä 2022.

Puotilan ostarihanke

Helsingin kaupunki suunnittelee Puotilan ostarin tontille uutta liiketilojen keskittymää, jonka päällä on asuntoja. Kaupungin suunnitelman mukaan ostarin nykyiset rakennukset puretaan. Puotila-seura pitää hyvin tärkeänä lähipalveluiden säilymistä sekä hankkeen laadukasta toteutusta, kuten uusien rakennusten sopivuutta ympäristöönsä.

Aluefoorumi ja alueen kehittäjätiimi
Aluefoorumi ei kokoontunut vuoden 2020 aikana mutta seuran tukema alueen kehittäjätiimi seurasi tiiviisti mm. Puotilan ostarin kehittämistä ja toimitti Puotila-seuran hallituksen kanssa kaupungille kannanottoja suunnitelmiin.

Turvallisuus

Seura tarkkaili alueen turvallisuustilanteen kehittymistä ja oli tarvittaessa yhteydessä vastuutahoihin.

Asukastapahtumat

Varjagi-festivaalia ei vuonna 2020 järjestetty mm. koronatilanteen vuoksi.

Asuinalueemme Puotila täytti syyskuussa 2020 täydet 60 vuotta ja sen kunniaksi Puotila-seura järjesti syntymäpäiväjuhlat Puotilan Kartanon pihalla. Juhlissa esiteltiin Puotila-lehden ja muiden julkaisujen artikkeleita ja juhlapuheessaan Puotila-seuran puheenjohtaja korosti vuosien varrella asukkaiden ja yritysten yhteistyötä ja puheessa käytiin läpi myös otteita lukuisista tapahtumista, joita löytynee alueen lehtien vanhoista julkaisuista.


Seura tarjosi asukkaille kakkukahvit yhteistyössä Vartiokylän seurakunnan kanssa ja hallituksen jäsen Anne Visa lausui juhlarunon, joka on luettavissa seuran kotisivuilla.

Seura lahjoitti asukkaille 1000 sinililjan sipulia istutettavaksi sopiviin paikkoihin teemalla ”Kukitetaan yhdessä 60-vuotias Puotila”. Lisäksi seura tarjosi suositun draamallisen ”Elettyä elämää”-opaskierroksen, jonka vetivät Marika Lahti ja Karo Lauronen. Saimme tapahtumaan musisoimaan upean Stadin juhlaorkesterin. Tapahtumassa myös palkittiin kolme kauneinta palstaa Juorumäen palsta-alueelta. ILMAKUVA: Martin Boyadgian.

Kulttuuri

Seura on jäsenenä Helsingin Kaupunginosayhdistysten liitossa Helka ry:ssä. Seuran puheenjohtaja Marika Lahti oli toista vuotta Helkan hallituksessa. Hallituskausi oli kaksivuotinen ja syksyllä 2020 Helkan syyskokous valitsi uusia jäseniä erovuoroisten tilalle. Seura on Helkan kautta jäsenenä Suomen Kotiseutuliitossa. Seura on jäsenenä Itä-Helsingin kulttuuriviikot ry:ssä ja sen toiminnan kehittämisessä.

Yhteistyötä lähialueiden kaupunginosayhdistysten ja alueen muiden toimijoiden kanssa on liittynyt mm. yhteisiin tapahtumiin ja hankkeisiin. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään.

Alueen koulut ja päiväkodit saivat seuralta stipendirahaa.

Viljelypalstat

Seura hallinnoi Helsingin kaupungilta vuokraamaansa Juorumäen viljelypalsta-aluetta ja vuokraa palstoja edelleen yksittäisille viljelijöille. Toukokuussa järjestettiin siivoustalkoot viljelypalstoilla ja niiden lähiympäristössä. Järjestettiin kimppatilauksia mm. viljelyssä tarvittaville lannoitteille. Kiitos talkoolaisille!

Jäsenmäärä ja talous

Vuonna 2020 Puotila-seuran jäsenmäärä oli 430 henkeä.

Seuran rahoitus perustuu ensisijaisesti jäsenmaksuihin ja viljelypalstavuokriin.  Seura osallistui Kiinteistö Oy Puotilan kulttuurikartanon osakkeenomistajan ominaisuudessa Puotilan kartanon kehittämiseen.

Tiedotus

Toiminnasta tiedotettiin seuran kotisivuilla osoitteessa www.puotila.fi, seuran Facebook-sivulla osoitteessa www.facebook.com/PuotilaSeuraRy sekä Helsingin Uutisten kumppanisivuilla ja menokoneissa. Lisäksi jäsenistölle lähetettiin sähköpostitse uutiskirjeitä. Uutena toimenpiteenä koostettiin seuran Facebook-sivuille hallituksen kokoustiedote. Jatkettiin vuonna 2018 aloitetun ”sähköisen ilmoitustaulun” eli infotaulun käyttö Puotilan ostoskeskuksen ikkunassa. Vuoden mittaan infotaulussa esitettiin sisältöä Puotila-seuran sekä hankintaan osallistuneiden alueen toimijoiden (Puotilan kartano, Kartanon ystävät, Vartiokylän seurakunta sekä Omakotisäätiö) kanssa.