Toimintateemat

PUOTILA-SEURA R.Y.

TOIMINTATEEMAT

I ASUINYMPÄRISTÖ

 • ei vain asunto tai toimipiste, vaan
  • ympäristö ja maisema
  • nautintaoikeudet
  • historia ja perinne
  • tekninen toimivuus
  • turvallisuus
  • sosiaalitoimi hyvinvoinnin kehittäjänä
  • tietoyhteiskunnan kehitys ja tietoliikenteen infrastruktuuri

II ALUEEN IMAGO – ERIKOISPIIRTEET (VAHVUUDET ESIIN): HISTORIA, LUONTO, TUOTANTO, KAUPPA, PALVELUT

 • geologia
 • topografia
 • kasvisto
 • eläimistö – linnusto, nisäkkäät, kalat
 • esihistoria, kartanoaika, lähihistoria
 • kaupunginosan rakenne (meri – kauppakeskukset)

III ASUKASTAPAHTUMAT

 • Varjagi-Festivaali / Meripäivät
 • käsityömyyjäiset ja harrastenäyttelyt
 • Itä-Helsingin kulttuuriviikot
 • itsenäisyyspäivä
 • yms.

IV SEURAN SISÄINEN TOIMINTA

 • kokoukset
 • jäsen- ja yleisötilaisuudet / ajankohtaisaiheiden käsittely
 • viljelypalstat
 • kaunein piha – hoidetuin palsta – kilpailu
 • osallistuminen HELKAn, kaupungin, ym. tilaisuuksiin
 • yhteydenpidot, hakemukset, selvitykset yms. eri tahoille
 • kokoontumistila- ja laitekysymys