Vuosaaren sillan suunnitelmat esillä

Vuosaaren silta remontti 2016

Vuotien, Meripellontien, Vuosaaren sillan ja Raittisillan suunnitelmat esillä                                 

Helsingin kaupungin rakennusvirasto laatii suunnitelmia Vuosaaren sillan peruskorjauksesta sekä viereen rakennettavasta jalankulun ja pyöräilyn sillasta ja niihin liittyvistä liikennejärjestelyistä.

Meripellontien (välillä Juorumäenkuja–Vuosaaren silta), Vuosaaren sillan ja Vuotien (välillä Vuosaaren silta–Karavaanisilta) katusuunnitelmien luonnokset ovat esillä 15.–22.1.2016 Vuosaaren kirjastossa, Mosaiikkitori 2, 00980 Helsinki, sekä tällä verkkosivulla.

Suunnittelijat ovat paikalla vastaamassa kysymyksiin 20.1.2016 klo 18.00–19.30.

Kaupunkisuunnitteluviraston laatiman liikennesuunnitelman tavoitteena on uuden jalankulun ja pyöräilyn sillan rakentaminen osana pyöräilyn nopeaa baanaverkostoa sekä jalankulkuyhteyden toteuttaminen Juorumäen kasvitarhoilta Meripellontielle.

Vuosaaren silta peruskorjataan, minkä yhteydessä sillan ajokaistoja levennetään siten, että nykyinen pohjoispuolen yhdistetty jalankulun ja pyöräilyn väylä poistuu. Vuosaaren sillan päätyihin esitetään pieniä muutoksia liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Katusuunnitelmat valmistuvat keväällä 2016 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa keväällä 2017. Ennen katusuunnitelmien hyväksymistä yleisten töiden lautakunnassa, suunnitelmat ovat virallisesti nähtävillä kahden viikon ajan rakennusviraston asiakaspalvelussa sekä rakennusviraston verkkosivuilla. Nähtävillä olosta ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja kaupunginosayhdistyksille.

Palautteet on lähetettävä projektinjohtajalle 25.1.2016 mennessä.

http://www.hel.fi/www/uutiset/fi/rakennusvirasto/vuosaaren_siltasuunnitelmia_esilla