Ota kantaa tulevaan koirapuistoon!

Viikinojankoirapuistoluonnos

Keräämme kommentteja ja kannanottoja tulevasta Viikinojanpuiston koira-aitauksesta. Ne (isoille ja pienille omansa) sijoittuvat puistoalueelle liikuntapuiston eteläreunaan. Ohessa alustava suunnitelma ja suunnitelmaselostus kommentoitavaksi.

Lähetä näkemyksesi Viikki-Seuran puheenjohtaja Riitta Korhoselle (riittakorhonen3@gmail.com ). Me välitämme palautteet koottuna eteenpäin. Lisätietoja ja palautetta voi antaa myös kaupungin projektijohtaja Jouni Sivoselle.


PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
luonnos 27.2.2015

VIIKINOJANPUISTON KOIRA-AITAUS VIO5733/1

Suunnitelman kuvaus

Nykytilanne
Viikinojanpuisto sijaitsee Viikin (36) kaupunginosassa, osa-alueella Latokartano. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa 11567 puistoa. Puistoon sijoittuvan koirapuiston kokonaispinta-ala on noin 3000 m2. Kaavamuutoksen vuoksi Tilanhoitajankaaren koirapuisto siirretään Viikinojanpuistoon, liikuntapuiston eteläreunaan. Alue on asemakaavassa puistoa. Paikka on koirapuistolle hyvä, sillä se sijaitsee etäällä asutuksesta, mutta kuitenkin saavutettavien puistoyhteyksien päässä. Puiston poikki on useita kulkuyhteyksiä.

Suunnitelman sisältö
Isoille ja pienille koirille rakennetaan erilliset aitaukset. Isojen ( n. 2000 m2) ja pienten ( n. 1000 m2 ) koirien aitaukset ovat tilavat ja palvelevat keskeisesti koko Viikin alueen koirien omistajia, häiritsemättä kohtuuttomasti lähiasukkaita tai muita puiston virkistyskäyttäjiä. Aitaukset on varustettu ilmoitustauluin, jäteastioin, hiekoitusastioin ja penkein.

Jätehuolto järjestetään syväkeräysastioilla, joten niiden tyhjentämisreitti on järjestetty soveltuvaksi kuorma-autolle. Huoltoreitti toimii myös asukkaiden kulkuyhteytenä aitaukselle. Aitauksiin on suunniteltu avoin kivituhkapintainen alue käyntiportin lähelle jätehuoltoa ja sisääntuloa ajatellen. Muut avoimet pinnat nurmetetaan. Aitauksiin istutetaan puustoa luomaan myös varjoisia paikkoja koirille. Maastoa muotoillaan hienovaraisin kummuin suojan ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Koira-aitauksien kuivatus järjestetään muuhun puistoon avo-ojin ja rummuin. Aitaukset valaistaan.

Jouni Sivonen
Projektijohtaja
Puh. (09) 310 38443