Ylipormestarin asukasilta Viikissä

pormestari jussi pajunen

Helsingin kaupunki järjesti yhdessä Viikki-Seuran ja Pihlajisto-Viikinmäki Asukasyhdistyksen kanssa Ylipormestarin asukasillan Viikin Normaalikoululla 5.3.2015. Ennen varsinaista tilaisuutta, alueen kaavoittajat ja liikennesuunnittelijat olivat paikalla karttojen ääressä vastaamassa asukkaiden kysymyksiin.

Yleiskaavatoimiston arkkitehti Esa Kankaan mukaan aulassa eniten kysymyksiä herättivät eko-Viikin eteläpuolen peltojen kaavoitus sekä raide-Jokeri. Kankaan mukaan kaavoituksen tarkoituksena on tiivistää asumista raideliikenneasemien ympärillä. Nyt pyritään löytämään uusille asunnoille rakentamispaikkoja koko Helsingin alueella. Hän myös huomautti, että yleisluonteinen yleiskaava muuttaa muotoaan lopullisessa asemakaavassa noin puolessa tapauksissa. Raide-Jokerin osalta aikataulutähtäin on 2020-luvulla.

Varsinaisen tilaisuuden aloitti ylipormestari Jussi Pajunen, joka totesi asukasiltojen järjestetyn jo noin 40 vuoden ajan. Hän totesi lopussa, että asukasillat ovat oppimisprosessi myös kaupungin virkamiehille. Illan aikana Pajunen kuunteli asukkaiden puheenvuoroja ja jakoi vastausvuoroja eri kaupungin alojen johtaville virkamiehille.

Tilaisuuden ensimmäisen asukaspuheenvuoron piti Viikki-seuran puheenjohtaja Riitta Korhonen. Hän toi esille huolen peltojen rakentamisesta ja metsien raivaamisesta. Erityisesti Korhonen esitti huolensa Gardenian kohtalosta, ja kritisoi virkamiesten näkemystä paikan taloudellisesta kannattamattomuudesta. Samaten hän esitti konkreettisin ehdotuksen uuden työryhmän perustamiseksi sekä tilavuokran laskemiseksi, jotta Gardenian kannattavuus olisi laskennallisesti oikein.

Vastauspuheenvuorossa Tilakeskuksen hankesuunnittelupäällikkö Jarmo Ravealan mukaan vuokraperusteet ovat oikein ja perustuvat rakentamiseen, sen poistoihin ja ylläpitokuluihin. Ravealan mukaan edes tilavuokran alentaminen ei ratkaisisi ongelmaa. Samaten rakennukseen on tulossa miljoonan euron kattokorjaus sekä viiden miljoonan peruskorjaukset. Tilakeskus ei voi tukea (subventoida) eri rakennuksia – vaan sen tukeminen on poliittinen päätös. Tuki täytyy löytyä avustuksesta, ei itse tilavuokrasta. Tilakeskus ottaa mielellään vastaan ehdotuksia tilan vuokraamisesta tai ostamisesta. Nykyisille kaupungin sisäisille toimijoille ei ole tarvetta tilalle, eikä uskottavaa kaupallisia toimijoita (kuten puutarhayritykset) ole löytynyt.

Viikin Normaalikoulun rehtori Reijo Honkanen ilmaisi huolensa linja-autopysäkkien sijoittelusta. Keskustelun jälkeen ylipormestari ehdotti, että vastuulliset virkamiehet, koulun edustajat sekä Viikki-seuran edustajat neuvottelevat yhdessä lähitulevaisuudessa asiasta lisää. Toivottavasti asia etenee tätä kautta konkreettisiin tuloksiin.

Harri Myllyniemeä huoletti Kivikonliittymän valmistumisen jälkeisen läpiajoliikenteen lisääntyminen. Vastauspuheenvuorossa kerrottiin, että asiaa tullaan mittaamaan liittymän valmistumisen jälkeen. Toisena aiheena Myllyniemi toi esiin tarpeen skeittipuistosta alueelle. Vastauspuheenvuorossa kerrottiin pienimuotoisen skeittipisteen olevan alueelle suunnitteilla. Kolmantena aiheena Myllyniemi toi esille huolen Latokartanon peruskoulun riittävyydestä uusille oppilaille. Vastauspuheenvuorossa kerrottiin väestöennusteiden pysyvän kouluikäisten kohdalla nykyisissä määrissä ja joidenkin vuosien kuluttua jopa hieman vähenevän.

Muissa kysymyksissä tiedusteltiin Lahden moottoritien nopeusrajoituksen laskemista 100 km/h alas 80 km/h. Vastauspuheenvuorossa kerrottiin, että kyseessä on valtion ja sitä kautta ELY-keskuksen asia. Näillä näkymin muutosta ei ole tulossa, mutta sen sijaan nopeusrajoitukset saattavat tulla muuttuviksi – eli ajoittain 80 km/h.

Eräs kysymys koski miksi kiskot on poistettu Viikintien varrelta, jos kerran raide-Jokeri on tulossa. Vastauspuheenvuorossa kerrottiin, että raide-Jokeri kiskoleveys on eri. Samaten kiskot haittasivat bussi-Jokeria. Lisäksi raide-Jokeria varten joudutaan rakentamaan erillinen silta Lahden moottoritien yli.

Poliisin mukaan Viikin alue vastaa normaalia lähiötä – mitään huolestuttavaa ei ole tiedossa. Lisäksi illan aikana selvisi, että yliopiston toiminta ei ole muuttamassa mihinkään vaikka koetilapelloille tulisikin rakentamista.

Asukasillan voi katsoa jälkikäteen netissä osoitteessa: http://www.helsinkikanava.fi/

puheenjohtaja riitta korhonen