Tutkimuskysely kaupungin viheralueiden virkistyskäytöstä – vastaa 23.11. mennessä!

0
645

Vastaa ”Kaupungin viheralueiden virkistyskäyttö” -karttakyselyyn 23.11. mennessä!

Kyselyn kautta saatavaa tietoa hyödynnetään terveyttä ja hyvinvointia edistävän kaupunkisuunnittelun kehittämisessä. Kysely on avoin kaikille ja siihen vastaaminen vie aikaa noin 15 – 20 minuuttia. Kysely liittyy tutkimukseen, jolla kartoitetaan Helsingin (ja Oulun) asukkaiden käsityksiä merkityksellisistä viheralueista ulkoilun, luonnossa liikkumisen ja oleskelun sekä luontoarvojen kannalta. Mielipiteesi on tärkeä, vaikka et ulkoilisi tai liikkuisi luonnossa säännöllisesti.

Kysely on osa Vastustuskykyinen kaupunki – Kaupunkisuunnittelu pandemioiden ennaltaehkäisyn välineenä (RECIPE) hanketta. Kysely toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun diakonissalaitoksen (ODL), Luonnonvarakeskuksen (LUKE), Oulun kaupungin ja Helsingin kaupungin kanssa. Lisätietoja hankkeesta: www.recipestn.